Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Ja też się przyłączam do tych wyrazów uznania. Taka ustawa była bardzo potrzebna. Ta ustawa pokazuje też, że Rzeczpospolita dba o tych, którzy są na pierwszej linii frontu, walcząc o bezpieczeństwo, życie i zdrowie innych obywateli. I z tego punktu widzenia należy z dużym uznaniem podejść do tej ustawy.

Sądzę, że o tym, jakie jest stanowisko środowisk politycznych, parlamentarnych, stanowisko co do tej ustawy, najlepiej świadczy fakt, że w Sejmie została ona jednomyślnie przyjęta przez 447 posłów. A więc okazuje się, że w sprawach ważnych, w sprawach bardzo trudnych życiowo, nawet przy takich emocjach w życiu politycznym, jest możliwość konsensusu i tak daleko idącej współpracy. I bardzo dobrze, oby było tak dalej.

Ale ta ustawa ma znaczenie również z innego punktu widzenia. Otóż od ponad roku żyjemy niestety w cieniu wojny, która toczy się na Ukrainie. Myślę, że opinia publiczna w Polsce doskonale zdaje sobie sprawę ze znaczenia bezpieczeństwa narodowego jako takiego fundamentu, który wspólnota państwowa, wspólnota narodowa powinna zapewnić obywatelom. Ja również pod tym kątem czytam tę ustawę. Ona w jakiś sposób pokazuje, że państwo polskie bardzo poważnie podchodzi do tych zobowiązań, jakie podejmuje w stosunku do żołnierzy zawodowych czy funkcjonariuszy, wcielając ich do służby, gdzie jest inna pragmatyka służbowa, inna zależność. Wspominał o tym pan minister. Rozkazy się wykonuje. To nie jest dyskusja, to nie jest polecenie służbowe, to jest po prostu rozkaz. I dlatego cieszę się, że ta ustawa jest.

Co więcej, wyrażam uznanie, bo ta ustawa jest prosta. Nie ma tu 30 skomplikowanych wzorów, nie uzależnia się tego np. od długości czy przebiegu służby, nie nalicza się jakichś ułamków, części. Ustawa jest po prostu jasna, konkretna. Śmierć człowieka na posterunku, śmierć żołnierza, funkcjonariusza wykonującego swoją misję jest zawsze taka sama, nie ma co tego różnicować. Tak że bardzo dobrze, że tak się stało. I dziękuję, że ta ustawa jest procedowana. Dziękuję.

Źródło: Senat RP