Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze!

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wyliczyła w raporcie „Migration Outlook 2022”, że Polska wyłoży w tym roku najwięcej środków spośród krajów OECD na pokrycie kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy. Ocenia, że jest to kwota 8,36 miliarda euro (informacja: https://dorzeczy.pl/ekonomia/357364/oecd-polska-wydaje-na-uchodzcow-z-ukrainy-40-mld-zl.html). Oznacza to, że ponosimy niemal 1/3 wszystkich kosztów ponoszonych przez państwa ujęte w dokumencie, tj. 26,8 miliarda euro. OECD oszacowała, że w 2022 r. 5 krajów przeznaczy ponad 1 miliard euro, aby pokryć koszty utrzymania ukraińskich uchodźców. Są to, poza Polską, kolejno: Niemcy – 6,8 miliarda euro, Czechy – ponad 1,9 miliarda euro, Hiszpania – blisko 1,36 miliarda euro i Rumunia – nieco ponad 1 miliard euro. Ponad połowę tych kosztów ponoszą łącznie Polska i Niemcy. Koszty te dotyczą bezpośredniego wsparcia finansowego oraz zakwaterowania, edukacji i opieki zdrowotnej. Polska szacunkowo przeznaczy 6,2 miliarda euro na zakwaterowanie i świadczenia, 1,5 miliarda euro na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz 664 miliony euro na opiekę zdrowotną. Mając na uwadze powyższe uwagi, proszę o uzupełnienie informacji OECD o kwotę wydatków, których nie uwzględnia raport „Migration Outlook 2022”, w tym te dotyczące m.in. transferu środków finansowych na rzecz Ukrainy, szacunkowych kosztów pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe, budowy osiedli na Ukrainie, a także, o ile nie jest to objęte tajemnicą, kosztów przekazania broni. Proszę także o stanowisko odnośnie do wpływu tak znacznego i najwyższego w Europie zaangażowania w pomoc na nasze finanse publiczne.

Jan Maria Jackowski senator RP

Urząd odpowiada:

Źródło: Oświadczenia