Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Rady Mediów Narodowych

Z przepisów ustawy o radiofonii i telewizji (w szczególności art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3) jednoznacznie wynika obowiązek mediów publicznych do prezentacji, w sposób rzetelny, szerokiej palety poglądów i nurtów politycznych, w szczególności reprezentowanych w polskim parlamencie. Jestem senatorem niezrzeszonym, tymczasem nadzorowane przez Pana media publiczne, w szczególności TVP, w tym także Warszawski Ośrodek Telewizyjny, w sposób konsekwentny unikają od wielu miesięcy prezentacji jakichkolwiek moich wypowiedzi czy moich poglądów. Nie jestem również zapraszany do udziału w żadnych audycjach informacyjno-publicystycznych. Taki stan rzeczy stanowi złamanie przepisów wspomnianej ustawy oraz naruszenie zasad misji publicznej. W związku z tym zwracam się do Pana Przewodniczącego z pytaniem o ocenę takich działań, a także o podjęcie odpowiednich kroków mających na celu zmianę obecnej sytuacji.

Jan Maria Jackowski

Urząd odpowiada:

Źródło: Oświadczenia