Opublikowano w kategorii: Aktualności

Konferencja 30-lecia Odrodzonego Notariatu Polskiego

fot. Łukasz Kamiński Kancelaria Senatu

17 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta konferencja związana z 30. rocznicą uchwalenia ustawy – Prawo o notariacie.

fot. Łukasz Kamiński Kancelaria Senatu

W konferencji wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski.

fot. Łukasz Kamiński Kancelaria Senatu

Do zgromadzonych przedstawicieli notariatu zwrócił się marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki. W swoim wystąpieniu prof. Tomasz Grodzki zwrócił uwagę, że praca notariusza wymaga ogromnej wiedzy, ciągłego samokształcenia, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń –  zwłaszcza, jak zauważył „w obliczu obecnej skomplikowanej rzeczywistości prawnej i społecznej, pewnej inflacji prawodawstwa gdy przepisy zmieniają się tak często”. „Jesteście dla swoich klientów niczym mądry i odpowiedzialny przewodnik, którzy czuwa nad ich bezpieczeństwem prawnym, który powoduje, że jak się idzie do notariusza, to wszyscy mamy pewność, że sprawa będzie załatwiona należycie. Wasza solidność, rzetelność i profesjonalizm, wysokie kwalifikacje są nie do przecenienia” – podkreślił Marszałek Senatu. „Wasze kompetencje, umiejętności, zaangażowanie w pracę budzą mój najwyższy szacunek i uznanie” – dodał. 

fot. Łukasz Kamiński Kancelaria Senatu

Członek Komisji Ustawodawczej senator Jan Maria Jackowski wyraził przekonanie, że nowelizacja ustawy o notariacie nie wyjdzie z Senatu z pozytywną rekomendacją. „W czasach, kiedy następują pewne przewartościowania, w czasach, kiedy jest tak wiele niepewności i niepokoju, chciałbym państwu życzyć, żebyście byli mocą i ostoją Rzeczypospolitej” – mówił do zebranych senator Jackowski.

Lech Borzemski prezes Krajowej Rady Notarialne w swoim wystąpieniu wskazał, że 1 stycznia 1952 notariat został przez władze komunistyczne wepchnięty na 40 lat w struktury ściśle państwowe, czym zniszczono go w takiej postaci w jakiej wcześniej funkcjonował. – Zastanawiałem się czy lżej było moim starszym kolegom, którzy współtworzyli ustawę z 14 lutego 1991 i, która po 40 latach państwowego notariatu ponownie odrodziła wolny niezależny istniejący do dnia dzisiejszego notariat, czyniąc notariusza osobą zaufania publicznego.

14 lutego 1991 roku została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa Prawo o notariacie. Nastąpiło to po 40-letnim okresie, w którym notariusze byli urzędnikami zatrudnionymi w państwowych biurach notarialnych. Notariat został wyodrębniony instytucjonalnie ze struktur państwowych, a notariusze jako osoby zaufania publicznego rozpoczęli wykonywanie zawodu we własnych kancelariach notarialnych. Rocznica 30-lecia przypadała więc rok temu, ale cały 2021 rok był Rokiem Jubileuszu 30-lecia Odrodzonego Notariatu Polskiego. Uroczystości zostały przeniesione ze względu na pandemię.