Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Senator Jackowski: Jest potrzebny wkład od samorządowców

News, Senator Jackowski potrzebny wkład samorządowców - zdjęcie, fotografia

W sobotę, 8 października br. w Warszawie odbyła się Konwencja Programowa Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej i Bezpartyjnych Samorządowców. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 400 niezależnych samorządowców. Jedynym z gości honorowych i przemawiającym był Jan Maria Jackowski – niezależny senator Rzeczypospolitej Polskiej od 2011 roku.
Senator Jackowski swoje przemówienie rozpoczął od przywołania łacińskiej maksymy „Divide et Impera” – dziel i rządź, która według niego jest obecną metodą życia politycznego. Nie
dotyczy to tylko obozu rządzącego, ale na tym buduje się także przekaz publiczny i narrację.
− To jest metoda polityczna, która niektórym wydaje się łatwa i skuteczna, ale dzieli
społeczeństwo, rodziny i wspólnoty. 
– mówił Jackowski.
Senator podkreślił jak wobec tego cieszy go środowisko samorządowców, które rośnie w siłę
i przeciwstawia się wspomnianej metodzie „dziel i rządź”, stawiając na program,
rozwiązywanie problemów, umiejętność dialogu i zawieranie stanowisk w ważnych
kwestiach. – To jest najgłębszy sens polityki, rozumianej jako „roztropna troska o dobro
wspólne, to są korzenie solidarnościowe, przywołane na początku spotkania.
 – zaznaczył
Jackowski. Przemawiający senator powiedział o swoim doświadczeniu samorządowym i parlamentarnym, podkreślił też swoją bezpartyjność. Zauważył, że Polska potrzebuje odnowy życia publicznego, powrotu do wartości i odejścia od szkodliwych praktyk, których w ostatnich latach mamy okazję doświadczać. Wspomniał też o przygotowanym całym pakiecie ustaw, które harmonizowałyby współpracę między rządem a samorządem, przede wszystkim w aspekcie finansowym. Zwrócił uwagę na problem zlecania samorządom zadań, na których nie zapewnia się odpowiednich środków. − Trzeba tę kwestię uporządkować, bo dopóki tego się nie zrobi to nie będzie mowy o swobodnej samorządności w Polsce. – przestrzegał. Jest nadzieja na rozwiązanie tego problemu w przyszłym parlamencie, do tego jednak jest potrzebny wkład od samorządowców. − Udział samorządowców jest potrzebny w szerszym wymiarze. Nie tylko w wyborach samorządowych, prawdopodobnie w kwietniu. Dlatego kluczowe zadanie to inicjatywy mające na celu integracje, współdziałanie i zachowanie różnorodności poglądów w różnych sprawach, ale umiejętność łączenia w tej nadrzędnej idei, jaką jest solidarność i samorządność. Sądzę, że opinia publiczna osoby wiarygodne i z dorobkiem, będzie premiowała przy urnach wyborczych. Życzę powodzenia. – zakończył przemówienie
Jackowski.

Źródło: mws.org.pl