Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Pawłowo Kościelne. Skąd czerpią siły obrońcy ojczyzny?

Pawłowo. Pamięci Bohaterów Nieodległości

W uroczystości wzięli udział m.in. żołnierze z 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu i 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, strażacy, policjanci, grupy rekonstrukcji historycznej, harcerze, kombatanci, poczty sztandarowe szkół i instytucji.

Bp Mirosław Milewski przewodniczył uroczystościom poświęcenia i odsłonięcia pomnika Bohaterów Niepodległości w parafii św. Macieja Apostoła.

Biskup pomocniczy diecezji płockiej przewodniczył Mszy św. w intencji pokoju na świecie, ojczyzny oraz bohaterów niepodległości. Towarzyszyli mu ks. Tomasz Trzaska – kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych, oraz ks. prał. Piotr Joniak – dziekan dzierzgowski.

W kazaniu biskup mówił, jak ważne jest uczczenie i sprowadzenie do ojczyzny prochów obrońców Polski, bohaterów, walczących o jej wolność, niepodległość i suwerenność. Byli wśród nich żołnierze wyklęci, dla których II wojna światowa skończyła się w roku 1945, bo walczyli dalej z komunistycznym terrorem.

– Nasi „wyklęci” przez ówczesną władzę umierali na ustach z wezwaniem Boga, rysowali krzyże na ścianach zagrzybionych piwnic, oddawali się w modlitwie pod opiekę Maryi Królowej Polski, i wierzyli, że zmartwychwstały Pan przywróci im kiedyś godność – podkreślił bp Mirosław.

– Kto zliczy dziś tak wielu bezimiennych bohaterów, bez trumien i grobów, pochowanych pod przydrożną brzozą, w zbiorowych, leśnych mogiłach czy pod płotem komunistycznej katowni? – pytał kaznodzieja. – Nie będzie to możliwe, ale obowiązuje nas pamięć: „Jeśli zapomnę o Nich – Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie!” – powtórzył za Mickiewiczem z „Dziadów”.

– Co sprawiło, że możemy się dziś spotkać na polskiej, wolnej ziemi, aby uczcić bohaterów poległych w czasie wojen i niewoli? Mimo wojen, klęsk, niepowodzeń – nasi przodkowie kultywowali polską tradycję. Nieustannie modlili się do Boga o wolność i o odnowę moralną narodu, bo wiadomo było, że wolność mogą wywalczyć jedynie ludzie prawego sumienia – nauczał hierarcha. Tłumaczył, że nad zdobytą wolnością trzeba wciąż pracować, a nade wszystko – zaczynać od samego siebie. – I żeby ojczyzna była „silna jak głaz”, trzeba samemu sobie stawiać wysokie moralne wymagania – dodał bp Mirosław.

Po Eucharystii uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz parafialny, gdzie ks. biskup poświęcił  pomnik Bohaterom Niepodległości „W hołdzie obrońcom Ojczyzny i wszystkim naszym rodakom poległym i pomordowanym w walce z niemieckim i sowieckim najeźdźcą w latach 1918 – 1956”. W krypcie pod pomnikiem zostały złożone urny z ziemią pochodzącą z grobu żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej w Chorzelach, z pola walki pod Kamieńską Górą podczas kampanii wrześniowej 1939 r. oraz z tzw. Łączki na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, gdzie bezimiennie grzebano pomordowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Po odsłonięciu pomnika odczytany został apel poległych i oddana salwa honorowa. Uroczystość uświetniła orkiestra wojskowa.

– Pamięć o bohaterach poprzednich pokoleń daje siłę pokoleniom, które bronią niepodległości – zauważył wicepremier Henryk Kowalczyk. W uroczystościach uczestniczyli również m.in. posłanka Anna Cicholska, senator Jan Maria Jackowski, przedstawiciele samorządów ze starostą przasnyskim Krzysztofem Bieńkowskim i starostą mławskim Jerzym Rakowskim, żołnierze z 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu i 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, strażacy, policjanci, grupy rekonstrukcji historycznej, harcerze, kombatanci, poczty sztandarowe szkół i instytucji.

Przed Mszą św. można było wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej z Dzierzgowa. Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu na piknik militarny zaprosili uczestników żołnierze i rekonstruktorzy historyczni. Poczęstunek dla gości przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich i Parafialny Zespół Caritas.

Patriotyczno-religijne uroczystości w Pawłowie Kościelnym zostały zorganizowane przez parafię pw. św. Macieja Apostoła, Społeczny Komitet Budowy Upamiętnień Bohaterów Niepodległości w Pawłowie Kościelnym na czele z ks. proboszczem Hubertem Komorowskim oraz Instytut Pamięci Narodowej.

– Zadanie przekazania pamięci o bohaterach niepodległości zostało wykonane. Następne pokolenia, miejmy nadzieję, będą kontynuatorami miłości do wolnej ojczyzny – podsumowuje Jadwiga Płodziszewska, sekretarz Społecznego Komitetu Budowy Upamiętnień Bohaterów Niepodległości.

Źródło: plock.gosc.pl