Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

XXVI Zawody Strzeleckie PCK Ciechanów

Jak co roku u progu jesieni Odział Rejonowy PCK w Ciechanowie zorganizował zawody strzeleckie honorowych dawców krwi.

W zawodach wzięło około 40 drużyn reprezentujących instytucje i firmy z terenu powiatu ciechanowskiego.

Zawodom przypatrywał się senator RP Jan Maria Jackowski wraz z przedstawicielami samorządu.

Po zakończeniu konkurencji strzeleckiej nastąpiło obliczenie wyników i wyłonienie zwycięzców.

Drużyny i zaproszonych gości powitała dyrektor OR PCK Ciechanów Bożena Podleńska.

Nastąpiło wręczenie pucharów i nagród, senator Jackowski wręczył, ufundowany przez siebie puchar jednej ze zwycięskich drużyn.

Senator Jackowski podczas podsumowania zawodów zabrał głos. W swoim wystąpieniu pogratulował zwycięzcom w strzeleckiej rywalizacji, podkreślając znaczenie tych zawodów w dzisiejszych czasach. Senator złożył też podziękowania władzom PCK za zorganizowanie zawodów, imprezy integrującej różne środowiska.