Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Uroczysta Przysięga Wojskowa w Mławie

W sobotę 17 września Mława była miejscem niecodziennego wydarzenia.

Po raz pierwszy żołnierze szkolenia podstawowego 5 MBOT złożyli przysięgę wojskową w Mławie.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Św Trójcy w Mławie. Eucharystię w koncelebrze sprawowali księża mławskich parafii wraz z kapelanem 5 MBOT.

W nabożeństwie wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski. Obecni byli przedstawiciele samorządu z burmistrzem Mławy Sławomirem Kowalewskim i starostą mławskim Jerzym Rakowskim.

Świątynię wypełnili żołnierze 5 MBOT ze swym dowódcą płk Mieczysławem Gurgielewiczem.

Po zakończonym nabożeństwie poddziały 5 MBOT w przemarszu przemieściły do centrum miasta.

Tu po odebraniu meldunku przez dowódcę 5MBOT płk Mieczysława Gurgielewicza nastąpiła dalsza część uroczystości.

Przy dźwiękach hymnu państwowego został wciągnięta na masz Flaga Polski.

W wystąpieniu płk Gurgielewicz powitał gości i żołnierzy. Jak podkreślił przysięga wojskowa w Mławie to wyjątkowa okazja zaprezentowania się żołnierzy 5 MBOT szerszej społeczności.

Nastąpiła oczekiwana chwila – żołnierze szkolenia podstawowego 5 MBOT złożyli przysięgę wojskową na sztandar brygady.

Podczas uroczystości głos zabrał senator Jackowski. Parlamentarzysta przypomniał okoliczności i szereg zabiegów aby powstał kolejny rodzaj Sił Zbrojnych RP – Wojska Obrony Terytorialnej. Mimo początkowej niechęci a wręcz prób torpedowania powstania WOT, czas pokazał trafność decyzji. Dzisiaj wszyscy wiemy jak wiele zawdzięczamy żołnierzom WOT, którzy zgodnie ze swoim hasłem ” zawsze gotowi, zawsze blisko” pełnili wiele zadań bardzo potrzebnych lokalnej społeczności ale też stając na straży RP – powiedział sen. Jackowski.

Przysięga w Mławie zbiegła się z 83. rocznicą napaści sowieckiej na Polskę. Wojsko i zaproszeni goście w przemarszu udali się na cmentarz, gdzie u stóp pomnika Golgoty Wschodu-Zesłańców Syberyjskich, odbył się Apel Pamięci.

Podczs apelu głos zabrał Prezes Związku Sybiraków w Mławie Grzegorz Dzikowski. Pan prezes przypomniał gehennę Polaków wywiezionych przez sowieckiego najeźdźcę na ” nieludzką ziemię”. Jak wspomniał czas robi swoje i niestety z każdym rokiem ubywa świadków – sybiraków tego strasznego czasu niewoli.

Została odmówiona modlitwa.

Do zgromadzonych zwrócił się też senator Jackowski, wspomniał swego ojca, oficera WP, walczącego z sowieckim wrogiem, który też doświadczył sowieckiej niewoli. Jackowski w swoim słowie nawiązał do historii Polski i Polaków, w czasie której na przestrzeni setek lat doświadczyliśmy jako naród wielokrotnych deportacji i wywózek, pełnych cierpienia od wroga ze wschodu. Na zakończenie senator podziękował za zorganizowanie obchodów, które stanowią o kultywowaniu pamięci o naszych rodakach poległych i zmarłych na Wschodzie.

W hołdzie Sybirakom została wykonana salwa honorowa.

Zostały złożone wiazanki kwiatów pod symbolicznym pomnikiem Golgota Wschodu-Zesłańców Syberyjskich.