Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Jubileusz 100-lecia jednostki OSP Dąbrowa

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy, msza święta, uroczysty apel, medale i odznaczenia złożyły się na jubileuszowe obchody 100-lecia jednostki OSP Dąbrowa. Odbyły się one w niedzielę, 4 września. Uroczystości zostały połączone z Dożynkami Gminy Strzegowo.

Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia i odsłonięcia umieszczonej na budynku strażnicy tablicy upamiętniającej 100-lecie jednostki OSP Dąbrowa. Następnie druhowie, poczty sztandarowe i zaproszeni goście udali się na polową mszę świętą w intencji strażaków ochotników. Po jej zakończeniu nastąpiło wręczenie medali, odznaczeń i wyróżnień druhom z OSP w Dąbrowie.

Nadbryg. Jarosław Nowosielski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP na ręce druha Romana Podlińskiego wręczył jednostce OSP Dąbrowa honorowe wyróżnienie na okoliczność 100 – lecia istnienia.
Święto druhów OSP Dąbrowa był również okazją do wręczenia odznaczeń druhom tej jednostki. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał druh Roman Podliński, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa został przyznany druhowi Grzegorzowi Ostrowskiemu, a Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowani zostali druhowie: Tomasz Najsznerski, Daniel Wtulich i Wojciech Klimkiewicz. Odznakami Wzorowy Strażak zostali wyróżnieni: Krzysztof Ludwiczak, Robert Podliński, Patryk Kaczmarczyk, Marcin Kawa, Patryk Najsznerski, Dominik Najsznerski. Z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia jednostki OSP Dąbrowa Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP wyróżnił listami gratulacyjnymi aktywnych najstarszych druhów: Romana Podlińskiego, Zbigniewa Najsznerskiego, Grzegorza Ostrowskiego i druhów najczęściej wyjeżdżających do akcji ratowniczo-gaśniczych: Krzysztofa Ludwiczaka, Jakuba Dębęk.

Druhowie OSP w Dąbrowie uhonorowali pamiątkowymi statuetkami niniejsze osoby: Anna Cicholska – poseł na Sejm RP, Jan Maria Jackowski – senator RP, nadbryg. Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, Konrad Wojnarowski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, druha Włodzimierz Wojnarowski – członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP Województwa Mazowieckiego, Krystyna Zając – wicestarosta Powiatu Mławskiego, druh Mirosław Wójcik – komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w łlawie, Wiesław Zalewski – wójt gminy Strzegowo, Monika Witkowska – przewodnicząca Rady Gminy w Strzegowie, Michał Pol – kierownik KRUS w Mławie, ks. Grzegorz Dobrzeniecki – proboszcz parafii Dąbrowa, Wojciech Klimkiewicz, Marta Barckiowska, Bożena Robakiewicz, Dariusz Sykowski – radny gminy Strzegowo, Maria Najsznerska – sołtys sołectwa Dabrowa – Jerzy Zakrzewski były poseł na Sejm RP.
Z kolei zaproszeni goście przekazali gratulacje, życzenia i prezenty dla jednostki OSP Dabrowa.

Źródło: ciechanow.cozadzien.pl