Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Senat za odrzuceniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji dot. limitów wydatków KRRiT

Senat odrzucił w czwartek nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji o ustanowieniu na lata 2023-2032 limitów wydatków KRRiT związanych z ustawowym zadaniem monitorowania rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Za odrzuceniem głosowało 47 senatorów, 46 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Ustawa określa maksymalny limit wydatków na lata 2023-2032. Miałyby one wynieść odpowiednio: w 2023 – 607 tys. zł, w 2024 – 623 tys. zł, w 2025 – 640 tys. zł, w 2026 – 655 tys. zł, w 2027- 671 tys. zł, w 2028 – 689 tys. zł, w 2029 – 706 tys. zł, w 2030 – 723 tys. zł, w 2031 – 741 tys. zł, w 2032 – 760 tys. zł. Łącznie wydatki na realizację zadania związanego z monitorowaniem rynku usług VOD w latach 2023-2032 to 6 mln 815 tys. zł.

W związku z nałożeniem na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji obowiązku monitoringu platform VOD od 2012 r. Rada wystąpiła o dodatkowe siedem etatów związanych z rozszerzeniem tych zadań, a dodatkowe kwoty były przyznane na okres dziesięcioletni.

„W ocenie większości komisji to nie jest tak, że my pozbawiamy te osoby wynagrodzenia. To nie jest też tak, że prowadzimy do sytuacji, w której nie można realizować dyrektywy europejskiej i ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie opisu programów na żądanie, tylko uważamy – czy większość komisji uważa – że w ramach tych środków, które ma Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest w stanie tym budżetem procedować. Przypomnę, że ten budżet jest kilkukrotnie wyższy niż w roku 2012” – podkreślił senator-sprawozdawca Jan Maria Jackowski (niezrzeszony) podczas posiedzenia Senatu.

Odpowiadając na pytanie senatora PiS Jerzego Czerwińskiego o to „co się stanie, jeśli ta ustawa zostanie zablokowana czy też odrzucona zgodnie z intencją czy propozycją komisji”, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński wyjaśnił, że „nie będzie finansowania dla tych siedmiu pracowników dlatego, że nie ma takiej możliwości prawnej po zawetowaniu tej ustawy”.

Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji implementowała dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych. To dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, w zakresie dotyczącym audiowizualnych usług medialnych na żądanie. KRRiT na podstawie wyżej wymienionej ustawy otrzymała dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

W związku z rozszerzeniem katalogu zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w art. 3 ust. 1 ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji wskazano maksymalny limit wydatków na wynagrodzenia w Krajowej Radzie wraz z opłaconymi przez pracodawcę składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w latach 2013-2022.

Dziesięcioletni okres, na jaki zostało zapewnione finansowanie KRRiT w zakresie zadań związanych z monitorowaniem działalności rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie upływa z końcem 2022 r. Natomiast zadania te weszły do podstawowego katalogu zadań Krajowej Rady i wymagają dalszego finansowania. W związku z powyższym konieczne stało się dokonanie nowelizacji ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji w wyżej wymienionym zakresie.

Wydatki te będą finansowane z części 09 budżetu państwa – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Na kwotę 6 mln 815 tys. zł składają się: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników dla siedmiu etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Źródło: portalsamorzadowy.pl