Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Awanse, odznaczenie i wyróżnienia

Wystawa strażackich wozów, msza św. w intencji strażaków, złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, a potem uroczysty apel w parku miejskim z wręczeniem awansów, odznaczeń i wyróżnień złożyły się na program obchodów Powiatowego Dnia Strażaka i jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Z racji współpracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej wyróżnienie otrzymał Jerzy Kącki, redaktor naczelny Codziennika Mławskiego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji wszystkich strażaków w kościele pw. Świętej Trójcy w Mławie.  Następnie  pododdziały oraz zaproszeni goście przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie parlamentarzyści, samorządowcy, a także przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej złożyli kwiaty i wieńce.

Kolejnym punktem był uroczysty apel, rozpoczęty złożeniem meldunku Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Jarosławowi Nowosielskiemu przez dowódcę uroczystości st. asp. Marcina Rosochę, po czym nastąpiło podniesienie flagi i odegranie hymnu narodowego. Po powitaniu przybyłych gości i uczestników obchodów przez Komendanta Powiatowego PSP w Mławie bryg. Mirosława Wójcika zostały odczytane postanowienia i rozkazy personalne osób odznaczonych, awansowanych oraz wyróżnionych.

Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczone zostały 4 osoby. Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczonych zostało 6 funkcjonariuszy.

Awans na wyższy stopień służbowy odebrało 17 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Mławie, w tym awans do stopnia brygadiera otrzymał komendant mławskiej jednostki mł. bryg. Mirosław Wójcik. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski wręczył również decyzję powierzającą pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Mławie mł. bryg. Tomaszowi Maciejewskiemu.

Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił 1 strażaka.

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski w dowód uznania za szczególne zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu mławskiego wyróżnił 10 druhów listami gratulacyjnymi, wręczył także 4 medale okolicznościowe z okazji jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

Statuetkę i podziękowania za współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej z rąk Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Nowosielskiego otrzymał też Jerzy Kącki, redaktor naczelny Codziennika Mławskiego.

Pięciu funkcjonariuszy mławskiej komendy odebrało wyróżnienia od Pana Piotra Zgorzelskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

10 druhów otrzymało z rąk Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego decyzje przyznające świadczenia ratownicze na podstawie nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych dla druhów ochotniczych straży pożarnych, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez okres minimum 25 lat i osiągnęli wiek emerytalny.

Uroczysty apel był także okazją do licznych podziękowań dla całego środowiska pożarniczego, które skierowali w swoich wystąpieniach przybyli goście.

Wśród gości obecnych na uroczystości byli parlamentarzyści: wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, poseł Anna Cicholska, senator Jan Maria Jackowski, samorządowcy: starosta mławski, burmistrz Mławy, wójtowie gmin powiatu mławskiego, radni, komendanci i szefowie współpracujących służb, instytucji i jednostek, prezesi, naczelnicy i druhowie jednostek OSP z terenu powiatu.

DSC_0173
DSC_0174
DSC_0176
DSC_0178
DSC_0179
DSC_0180
DSC_0181
DSC_0182
DSC_0183
DSC_0184
DSC_0185
DSC_0186
DSC_0187
DSC_0188
DSC_0189
DSC_0190
DSC_0191
DSC_0192
DSC_0193
DSC_0194
DSC_0195
DSC_0196
DSC_0197
DSC_0200

Źródło: codziennikmlawski.pl