Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

OSP Opinogóra ma nowy samochód pożarniczy

W niedzielę 15 Maja w Opinogórze odbyła się ważna dla lokalnej społeczności uroczystość.

Tego dnia na ręce komendanta OSP Opinogóra został przekazany nowy samochód pożarniczy.

Uroczystość przekazania poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym.

W nabożeństwie uczestniczył senator RP Jan Maria Jackowski wraz z wójtem gminy Opinogóra Piotrem Czyżykiem i starostą ciechanowskim Joanną Potocką Rak. Obecny był Komendant Państwowej Straży Pożarnej na Mazowszu nadbryg. Jarosław Nowosielski i druhowie z miejscowej OSP.

Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy udali się na pobliski plac, gdzie odbyła się ceremonia przekazania pojazdu.

Odegrano hymn państwowy i został wciągnięta na maszt Flaga Polski. Mazowieckiemu Komendantowi PSP został złożony meldunek o rozpoczęciu uroczystości.

Po ceremonii przekazania wozu pożarniczego, poświęcenia nowego nabytku OSP dokonał ks. Arbat proboszcz parafii w Opinogórze.

Podczas uroczystości głos zabrał senator Jackowski, który pogratulował druhom z Opinogóry nowego auta pożarniczego. Jak podkreślił to bardzo ważne żeby do Ochotniczych Straży Pożarnych trafiał nowoczesny sprzęt, bo to zwiększa skuteczność strażaków i skraca czas dotarcia do potrzebujących. Na zakończenie wystąpienia senator złożył braci strażackiej serdeczne życzenia.