Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w gmachu Senatu RP

11 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu. Tematem przewodnim była sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w Polsce. Spotkanie z przedstawicielami środowiska bibliotekarskiego zorganizowano z okazji ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony 8 maja od 1985 r., zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, rozpoczyna Tydzień Bibliotek.

Obecny na posiedzeniu marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki zapewnił, że Senat zrobi wszystko, aby biblioteki w Polsce miały się jak najlepiej. Podkreślił wagę wspierania czytelnictwa.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wskazała na rolę i znaczenie książki i bibliotek.

Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mateusz Adamkowski poinformował, że w 2020 r. w Polsce łącznie z filiami działały 7782 biblioteki publiczne, 60% na wsiach i 40% w miastach. Ich organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, natomiast ministrowi kultury podlega Biblioteka Narodowa. Zbiory bibliotek publicznych liczyły około 125 mln woluminów; 99% to książki. W bibliotekach zatrudnionych było 16 tys. pracowników. W 2020 r. z bibliotek skorzystało 5 mln czytelników (1,3 mln to osoby w wieku 25-44 lat), wypożyczono 77,5 mln woluminów. Dyrektor poinformował, że resort kultury wspiera działalność bibliotek publicznych poprzez Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Na jego realizację łącznie przeznaczono 1 mld 100 mln zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa. Dzięki tej dotacji do bibliotek trafia rocznie 3,5 mln książek.

Spotkanie przedstawicieli bibliotekarzy i organizacji bibliotekarskich było okazją do przedstawienia grupie senatorów sytuacji polskich bibliotek. Przewodnicząca spotkania nawiązała do zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Kodeksu Korwina, bezcennego renesansowego rękopisu znajdującego się w zasobach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej. Odczytała Petycję w sprawie sytuacji bibliotek publicznych i bibliotekarzy, w której zwrócono się z prośbą o przeanalizowanie aspektu finansowania funkcjonowania polskich bibliotek publicznych, w tym między innymi kwestii wysokości płac pracowników bibliotek.

Podczas dyskusji zwracano uwagę m.in. na niskie płace bibliotekarzy i innych pracowników bibliotek, trudności w naborze wykwalifikowanych pracowników, potrzebę otwarcia bibliotek w soboty, zorganizowania ich w szpitalach.

W spotkaniu wzięli  udział dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski oraz dyrektorzy bibliotek wojewódzkich. Zdalnie w spotkaniu uczestniczyli m.in.: Bogdan Zdrojewski i Jan Maria Jackowski.  
Z ramienia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uczestniczyła dr Barbara Budyńska, po. przewodniczącej SBP oraz członkowie Zarządu Głównego SBP. Przewodnicząca podkreśliła rolę i znaczenie SBP w podnoszeniu rangi zawodu bibliotekarza i roli bibliotek w promocji czytelnictwa. Wskazała na instytucje współpracujące ze stowarzyszeniem, najważniejsze działania stowarzyszenia, jak  również szeroki aspekt jego działalności na rzecz upowszechniania czytelnictwa oraz rozwoju różnych typów bibliotek. Odniosła się również do trudnej sytuacji związanej z finansowaniem stowarzyszeń, pozyskiwaniem środków na działalność w tym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Źródło: sbp.pl