Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do Ministra Finansów

W związku  z faktem nieudzielenia pełnej odpowiedzi na moje oświadczenie z 12 stycznia 2022 r. (odpowiedź z 8 kwietnia 2022 roku) zwracam się ponownie o informację, czy małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie, w sytuacji, gdy jeden z małżonków osiąga dochody wyższe niż górny pułap, do którego przysługuje ulga dla klasy średniej, a drugi niższe, i oboje łącznie osiągają dochody roczne w kwocie nie mniejszej niż 136 tysięcy 824 zł, ale też nie większej niż 267 tysięcy 384 zł, są uprawnieni do skorzystania z tej ulgi. Chodzi mi o stan prawny na dzień 26 kwietnia 2022 roku a nie to, co ma być w przyszłości.

                                                                           Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia