Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości

i

29.11.2021

Uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości

26 listopada 2021 roku w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski, zorganizował uroczystą zbiórkę, którą honorowym patronatem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik. Uroczystość zorganizowana była w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.

W uroczystości udział wzięli:

 • Pan Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Pani Anna Cicholska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pani Maria Koc – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pan Jan Maria Jackowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pan Dariusz Nowak – Dyrektor Generalny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • insp. Waldemar Wołowiec – Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu,
 • Pan Marek Ryszka – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • Pani Joanna Bala – Dyrektor oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie.
 • Pan Mariusz Zega – Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
 • Druh Zbigniew Gołąbek  – Prezes Zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa mazowieckiego,
 • Pani Anna Żebrowska – kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie,
 • przedstawiciele samorządu terytorialnego na czele z Panią Joanną Potocką–Rak – Starostą Ciechanowskim,
 • Komendanci Powiatowi i Miejscy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa mazowieckiego,
 • księża kapelani Straży Pożarnej,
 • przedstawiciele związków zawodowych,
 • przedstawiciele Wojska i Policji, 
 • przedstawiciele mediów,
 • przedstawiciele instytucji państwowych, resortowych i samorządowych.

W trakcie części oficjalnej zostały wręczone odznaczenia oraz wyróżnienia funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej:

 • Srebrne Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
 • Brązowe Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
 • Krzyż Niepodległości Pierwszej Klasy z Gwiazdą – dla Mazowieckiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Nowosielskiego za wybitne działania patriotyczne oraz wspieranie Policji,
 • Dyplomy Komendanta Głównego PSP – za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizowaniu zadań służbowych oraz wsparcie i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej,
 • Podziękowania za szczególne zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze podczas pożaru. zabytkowego pałacu w Korczewie (pow. siedlecki), który miał miejsce w dniu 10 listopada br.,
 • Statuetki – dla pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.

W ramach współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, podczas uroczystości Pani Joanna Bala – Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, wraz z Panem Maciejem Wąsikiem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nadbryg. Jarosławem Nowosielskim Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, wręczyli jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sońsku, Nasierowie i Osieku nowe wyposażenie w postaci toreb medycznych PSP R1.

Ponadto, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia w zakresie kreowania przez media wizerunku Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, w sposób szczególny podziękował i wyróżnił statuetkami współpracujące z formacją straży pożarnej media:

 • księdza Grzegorza Walkiewicza – prezesa fundacji imienia błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, redaktora naczelnego SALVE.NET,
 • Pana Krzysztofa Rólkę – z redakcji CIECH24,
 • Pana Łukasza Wielechowskiego – z redakcji TVP3 Warszawa.
 • Pana Marka Szyperskiego – z redakcji CIECH TiVi,

W części drugiej uroczystości odbył się Koncert Patriotyczny w wykonaniu Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, pod dyrekcją Pana Mirosława Chilmanowicza, wraz z udziałem solistów: Pani Anny Nadwodnej oraz Pana Piotra Rafałko. Przed rozpoczęciem występu zaprezentowany został film przedstawiający historię i osiągnięcia Orkiestry. Wykonane zostały najpiękniejsze pieśni i piosenki patriotyczne oraz utwory muzyki współczesnej. Była to muzyczna wędrówka przez kolejne dziesięciolecia naszej niepodległości.

Publiczność chętnie włączała się do wspólnego śpiewania. Występ zakończył się bisami i owacjami na stojąco.

Źródło: gov.pl