Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Projekt uchwały Senatu w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

23 listopada 2021 r.

23.11.2021

Komisja Kultury i Środków Przekazu, z inicjatywy senatora Jerzego Fedorowicza, przygotowała projekt uchwały Senatu w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny – malarza, scenografa, reżysera, twórcy nowatorskich przedstawień teatralnych, głównego reprezentanta nurtu zwanego teatrem narracji plastycznej. W trakcie dyskusji podjęcie tej inicjatywy niezwykle pozytywnie ocenili senatorowie Bogdan Borusewicz i Jan Maria Jackowski. Projekt uchwały przypomina, że na dzieła tego wybitnego artysty, więźnia Auschwitz i Buchenwaldu, silny wpływ wywarły przeżycia obozowe. „W jego twórczości świat to gigantyczne śmietnisko, a człowiek to karykatura boskiego stworzenia, pozbawiona indywidualności postać z tłumu, kierująca się prymitywnymi odruchami i pierwotnym instynktem. Dzieła Szajny świadczą o poczuciu nietrwałości życia i wartości, zwłaszcza piękna, odsłaniają procesy rozpadu cywilizacji. Artysta poddawał weryfikacji tworzone przez ludzi utopie, iluzje i idee” – czytamy w projekcie uchwały. Senatorowie przypominają, że twórczość Józefa Szajny została doceniona w Polsce i na świecie, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Jego prace znajdują się w zbiorach największych polskich muzeów, a także w muzeach w Bochum, Osace, Moskwie, Jerozolimie czy Mediolanie, a także w zbiorach prywatnych. „W setną rocznicę urodzin Józefa Szajny Senat Rzeczypospolitej Polskiej przypomina Jego niezwykłą twórczość oraz czci pamięć tego wybitnego artysty” – czytamy w projekcie uchwały.

Podczas posiedzenia Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowałapod względem formalnym i merytorycznymwniosek przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i Parlamentarnego Zespołu Kaszubskiego senatora Kazimierza Kleiny o zorganizowanie w Senacie wystawy „Kaszubi, kultura i język. W 65. rocznicę odrodzenia ruchu kaszubskiego.”.

Źródło: Senat RP