Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polska we wrześniu 1939 r. doznała ataku zbrojnego ze strony Niemiec i Rosji, w wyniku czego poległo i zostało zamordowanych wielu Polaków. Te tragiczne lata agresji i późniejszej okupacji odcisnęły się trwale w naszej historii. W wielu miejscach Polski zostały ufundowane tablice poświęcone ofiarom terroru i napaści. Często się zdarza, że opisują one tragiczne wydarzenia, nieprecyzyjnie wskazując sprawców cierpień narodu polskiego. W ostatnim czasie przedstawiciele środowisk patriotycznych podjęli inicjatywę doklejania na wspomnianych tablicach określeń faktycznych sprawców, np. „Niemcy” zamiast wyimaginowanych „hitlerowców”. Ta samorzutna akcja budzi opór niektórych gremiów, choć idea odkłamywania historii wydaje się słuszna. W związku z tym proszę o informację, jaka jest możliwość usankcjonowania napisów na tablicach poświęconych ofiarom wojny, które będą bez niedomówień wskazywały sprawców.

Jan Maria Jackowski

Urząd odpowiada:

Źródło: Oświadczenia