Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Komisje senackie za ustawą antykorupcyjną, ale z poprawkami

Komisje senackie ustawodawcza oraz praw człowieka opowiedziały się za przyjęciem ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz’15. Zaproponowały jednak poprawki; chcą m.in. by przepisy antykorupcyjne dotyczące parlamentarzystów obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku.

W środę połączone komisje senackie ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji zajmowały się nowelizacją Kodeksu karnego i innych ustaw, zwaną „ustawą antykorupcyjną”. Została ona przygotowana przez posłów koła Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia i poparta przez PiS w ramach umowy politycznej zawartej między oboma ugrupowaniami. Sejm uchwalił ustawę w połowie września.

Przewodniczący komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski po wysłuchaniu opinii ekspertów m.in. z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Państwowej Komisji Wyborczej i konstytucjonalistów zgłosił poprawki do ustawy.

Zaproponował, aby zakaz łączenia przez posłów i senatorów mandatu z zatrudnieniem lub wykonywaniem innych zajęć w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego – pośrednio lub bezpośrednio – posiada co najmniej 10 proc. udziałów, obowiązywały już od 1 stycznia 2022 roku, a nie od kolejnej kadencji.

Poparcie dla tej propozycji wyraził podczas debaty senator PiS Jan Maria Jackowski. Natomiast w ocenie senatora PiS Jerzego Czerwińskiego potrzebne byłyby tu przepisy przejściowe.

Ponadto Kwiatkowski zgłosił poprawkę, aby o karach w postaci dożywotniego zakazu pracy w instytucjach publicznych decydował sąd nie obligatoryjnie, a fakultatywnie. Senator zaproponował także, żeby do katalogu przestępstw włączyć przestępstwo urzędnicze.

Kolejna poprawka senatora polega na wykreśleniu artykuł, mówiącego o nieujawnianiu w rejestrze wpłat partii politycznej składek członkowskich.

Połączone komisje przyjęły poprawki Kwiatkowskiego.

Wadim Tyszkiewicz z Koła Senatorów Niezależnych zaproponował poprawki dotyczące korupcji politycznej. Według niego posłowie i senatorowie nie powinni móc łączyć mandatu z pracą w KPRM, a także na stanowiskach ministerialnych. Tyszkiewicz chciałby ponadto, aby posłowie lub senatorowie startujący z list partyjnych po zmianie barw politycznych tracili mandaty. Te poprawki nie zostały jednak poddane głosowaniu ze względu na wątpliwości, co do ich konstytucyjności.

Jan Maria Jackowski spytał obecnego na sali przedstawiciela wnioskodawców posła Kukiz’15 Jarosława Sachajkę, czy poparłby w Sejmie poprawki Senatu, aby przepisy dotyczące zatrudnienia weszły w życie 1 stycznia 2022 roku. Sachajko przyznał, że ma obawy, iż takie zmiany mogłyby sprawić, że ustawa ugrzęzłaby w Trybunale Konstytucyjnym. Dlatego – dodał – nie chce się w tym momencie deklarować.

Podczas debaty senator Czerwiński ocenił, że ustawa walczy ze skutkami korupcji, ale nie z jej przyczynami. Zasugerował, choć ostatecznie nie zgłosił żadnej poprawki, by ustawa dotyczyła również osób wybieranych w sposób pośredni oraz członków władzy sądowniczej.

Połączone komisje ustawę wraz z wniesionymi poprawkami przyjęły jednogłośnie.

Uchwalona w połowie września ustawa poszerza katalog przestępstw, których popełnienie będzie grozić surowymi sankcjami m.in. obligatoryjną utratą pracy, a także dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych w przypadku recydywy. Ponadto zakłada ona m.in., że skazani za korupcję nie będą mogli ubiegać się o pieniądze publiczne w ramach przetargów; sąd będzie mógł pozbawić skazanego za korupcję praw publicznych; wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, parlamentarzyści nie będą mogli być zatrudniani w spółkach, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów.

Zgodnie z „ustawą antykorupcyjną” partie polityczne będą miały obowiązek prowadzenia i aktualizacji rejestrów wpłat, które będą umieszczane w BIP; będą miały też obowiązek prowadzenia rejestru zawieranych umów, również udostępnianego w BIP. Obowiązek publikowania umów mają mieć również samorządy.

Źródło: portalsamorzadowy.pl