Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Po 20 latach nasze marzenie się spełniło – mamy obwodnicę! – A. Pietrasik

 Symboliczne przecięcie wstęgi na obwodnicy zachodniej Płońska. Obwodnica połączyła ulicę Płocką z Młodzieżową [Fot.: Łukasz Wielechowski

– Od wielu, wielu lat jestem burmistrzem, ale dzisiaj mam tremę, bo to nasze największe wydarzenie w historii Płońska od 1990 roku, ale nie pamiętamy tak dużej inwestycji realizowanej wcześniej, w latach powojennych. Mamy świadomość jak ta inwestycja wpłynie na dalszy rozwój Płońska – mówił w poniedziałek podczas uroczystości związanych z oficjalnym otwarciem dwukilometrowej obwodnicy zachodniej miasta burmistrz Andrzej Pietrasik. 

Nieco ponad dwa lata temu, w sierpniu 2019 roku, symbolicznie wbito łopaty na placu budowy największej i najdroższej płońskiej inwestycji – obwodnicy zachodniej miasta, której towarzyszyło szereg innych zadań służących poprawie komunikacji w Płońsku. 4 października władze miasta, w gronie zaproszonych gości, podsumowały ten zakrojony na tak szeroką skalę projekt inwestycyjny pn.: ”Budowy ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”.

Ta największe inwestycja to budowa obwodnicy centralnej (wedlowskiej), obwodnicy zachodniej (w tym dwa ronda na skrzyżowaniu z ul. Szkolną i Młodzieżową oraz most na Płonce) i sieci ścieżek rowerowych o łącznej długości 10 km, parkingów ”parkuj – jedź”, zakupu dwóch autobusów miejskich z wdrożeniem inteligentnego systemu komunikacyjnego. Łączna wartość inwestycji przekroczyła 65 mln zł, w tym dofinansowanie unijne wyniosło 50 mln zł, ponad 5 mln pochodzi z budżetu państwa i pozostałe pieniądze to środki miejskie. Inwestycję zrealizowało wyłonione w przetargu konsorcjum firm: Zarząd Dróg i Mostów oraz Wapnopol.

– Jestem przekonany, że inwestycja ta przyczyni się do poprawy komunikacji w naszym mieście, ograniczenia zanieczyszczeń powietrza poprzez ograniczenie ruchu w centrum Płońska oraz ożywi gospodarczo zachodnią część miasta, a także zachodnią część gminy Płońsk, szczególnie miejscowości Szeromin i Szerominek – mówił na dzisiejszym wydarzeniu burmistrz Pietrasik, wspominając o patronie nowo pobudowanej obwodnicy – św. Janie Pawle II. – Patron bardzo nam pomógł. Złośliwcy, bo takich mamy wszyscy wokół siebie, początkowo wyśmiewali się z tego, że w krzakach postawiono tablicę informującą, że tu będzie obwodnica zachodnia im. św. Jana Pawła II. My ją zostawiliśmy, ona dalej stoi w krzakach. Ten patron pomógł nam przezwyciężyć bardzo wiele trudów związanych z tą inwestycją – kontynuował szef ratusza. – 12 lat przed pozyskaniem środków wydaliśmy z budżetu miasta ponad 2 mln zł na wykup gruntów pod obwodnicę, nie wiedząc jeszcze, czy dostaniemy pieniądze na tę inwestycje. Po 20 latach nasze marzenie się spełniło – mamy obwodnicę! Od 10 lat wiedziałem, że jest to pewne, wcześniej była to tylko taka idea. To, że jest to właściwy kierunek wiedzieliśmy po wybudowaniu obwodnicy wschodniej miasta – dziś jest ona w pełni zainwestowana – zaznaczał Andrzej Pietrasik. 

W pierwszym rzędzie m.in. wiceszef PKOL, medalista olimpijski w kolarstwie z Montrealu Mieczysław Nowicki (w czerwonej kurtce)

Udanej inwestycji gratulował miejskiemu samorządowi i płońszczanom m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik– To w wymiarze regionalnym jedna z największych inwestycji zakończonych powodzeniem i zrealizowanych ze środków europejskich. To jest miara sukcesu miasta Płońska. To miasto potrafi korzystać z szans, które dało członkostwo w Unii Europejskiej. Ta inwestycja jest świadectwem i wynikiem przezorności i wyobraźni władz miasta, gdyż projekty powstawały tak naprawdę na 10 lat przed możliwością realizacji tej inwestycji – przyznawał marszałek Struzik. 

Senator Jan Maria Jackowski dodawał z kolei: – To wielki dzień w dziejach Płońska. To bezprecedensowa inwestycja na przestrzeni ponad 30 lat, a więc dzień, w którym mamy prawo świętować i gratulować tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Wyrażam uznanie, że wizja dalekosiężna, myślenie o mieście nie tylko w perspektywie jednej kadencji, ale bardziej długofalowe przynosi takie efekty.  

Partnerem projektu był Powiat Płoński. Starosta Elżbieta Wiśniewska gratulowała Miastu realizacji drogowej inwestycji. – Powiat w ramach zadania, dzięki któremu dziś się spotykamy, zrealizował prawie 2,5 km ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kopernika, Młodzieżowej aż do Arcelina. Niemniej się cieszę, że współpraca Miasta i Powiatu przy tym zadaniu przebiegała tak dynamicznie, harmonijnie i w zasadzie bezproblemowo – oceniała starosta. – Projekt jest przykładem dobrej współpracy między naszymi samorządami. To jedna z tych chwil, kiedy utwierdzamy się w przekonaniu, że warto mieć plany, wspólnymi siłami skutecznie je realizować i wierzyć w ich zakończenie – dodawał z kolei wójt płońskiej gminy Aleksander Jarosławski.

– Chcemy podziękować wszystkim pracownikom, z którymi przy tej inwestycji mieliśmy przyjemność współpracować. Nasza rola jako wykonawców dzisiaj się kończy. Teraz czas na użytkowanie obwodnicy, ścieżek, całego ciągu komunikacyjnego, który został wybudowany. Życzę bezpiecznego korzystania z obiektów, które wykonaliśmy – mówił Janusz Chłopik, prezes płońskiego ZDiM-u, dziękując płońszczanom za cierpliwość i wyrozumiałość na etapie budowy. 

Źródło: plonskwsieci.pl