Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Głosowanie ws. noweli ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii – pod koniec posiedzenia Senatu

Głosowanie ws. noweli ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii odbędzie się pod koniec 28. posiedzenia Senatu. Projekt nowelizacji związany jest z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

W czasie posiedzenia Senatu senatorowie zwrócili szczególną uwagę na dwa przepisy zawarte w nowelizacji ustawy: umożliwiający „przerywanie w celu nadania reklamy filmu będącego audycją dla dzieci trwającego dłużej niż godzinę” oraz, że „dozwolone jest przerywanie transmisji zawodów sportowych w celu nadania pojedynczej reklamy”. M.in. właśnie tego dotyczyły poprawki przyjęte przez senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu, która opowiedziała się za skreśleniem się tych przepisów.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna Krupka wyjaśniała, że „dyrektywa dopuszcza przerywanie każdej audycji dla dzieci dłużejesz niż 30, a projekt ustawy zakłada przerywanie audycji dłużej niż 60, czyli de facto będą to filmy familijne”. Odnosząc się z kolei do przerwania wydarzeń sportowych, Krupka wskazała, że wiąże się to z finansowaniem drogich praw do transmisji, a także – jak wskazała – „zwiększy konkurencyjność polskich nadawców względem tych zagranicznych”.

Na treści reklam emitowanych w czasie audycji dla dzieci zwrócili uwagę senatorowie Marek Borowski (KO) oraz Jan Maria Jackowski (PiS). „Logika wskazuje, że filmy dla dzieci są oglądane przez dzieci. To po co reklamy? Przecież to rodzice kupują. Chyba nie pralki będą reklamowane, ale lalki, zabawki? To dziecko następnie szarpie rodzica i domaga się zakupów” – mówił Borowski.

„W przepisie nie chodzi o stricte filmy dla dzieci, ale kino familijne. Reklamy, które będą wówczas emitowane to reklamy dla wszystkich, bo kino familijne oglądają dzieci i rodzice” – wyjaśniła Anna Krupka.

Z kolei senator Jackowski zwrócił uwagę, że reklamy mogą dotyczyć nawyków żywieniowych. „To kwestia produkowania pewnych potrzeb u małego widza, które nie są zawsze zgodne z wolą rodziców. Bo reklama oddziałuje socjotechniczne. Uważam, że dzieci powinny podlegać szczególnej ochronie” – mówił.

Jak wyjaśniła wiceminister Krupka, „nie ma takiej możliwości, aby były nadawane reklamy promujące niezdrową żywność”. „Już dzisiaj prawo stanowi, że w okolicy audycji dla dzieci, filmów dla dzieci, kina familijnego nie może być reklam niezdrowej żywności” – przypomniała.

Senator Barbara Zdrojewska (KO), która jest przeciwna możliwości przerywania audycji dla dzieci reklamami, powiedziała, że w czwartek do senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu wpłynęło pismo Związek Pracodawców Prywatnych Mediów – Lewiatan. „Oni apelują do Senatu, aby nie wprowadzać zakazu sponsorowania i przerywania reklamami audycji dla dzieci. Przedsiębiorcy medialni, nadawcy, odczuli pandemię, jeśli chodzi o reklamę” – mówiła.

Senator Bogdan Zdrojewski (KO) dodał, że pamięta intencję tych, którzy tę dyrektywę unijną przygotowywali. „Poprawka, aby nie przewiać audycji dla dzieci, jest zgodna z tą intencją. Dyrektywa zwiera istotną zachętę dla samoregulacji krajowych, aby chronić dzieci przed nienawiścią, nietolerancją” – mówił.

Zdrojewski przypomniał także, że określone zostały także wskazania dotyczących reklam. „W tej chwili nie widzę takiej intencji. Dyrektywę próbuje się wykorzystać po to, aby zwiększyć czas reklamowy” – ocenił.

Wiceminister Krupka odpowiedziała, że wszystkie regulacje dot. warunków jakościowych, jak powinny być w reklamie, obowiązują już w ustawie. „W tym zakresie nic się nie zmienia, jedynie zostaną poluzowane limity ilościowe” – podkreśliła.

Ustawa z 1992 r. o radiofonii i telewizji była wielokrotnie nowelizowana. Obecny projekt zmian związany jest z obowiązkiem implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1808 z 14 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku.

Celem nowelizacji jest wprowadzenie regulacji dotyczących prowadzenia działalności w zakresie dostarczania platform udostępniania wideo, modyfikacja reguł umieszczania przekazów handlowych w usługach medialnych, modyfikacja regulacji dotyczących ochrony konsumentów, w szczególności małoletnich. Projekt zakłada też zmianę zasad promowania i wspierania twórczości europejskiej przez dostawców usług medialnych oraz reguł dotyczących stosowania udogodnień dla niepełnosprawnych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. (PAP)

Źródło: dzieje.pl