Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

PLATFORMA OBYWATELSKA PRÓBUJE „WYJŚĆ Z TWARZĄ” PO GŁOSOWANIU W SPRAWIE FUNDUSZU ODBUDOWY

Senackie komisje dyskutują nad przygotowanym przez opozycję projektem opinii ws. wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy. Inicjatywa budzi spore emocje.

W opinii wymienione zostały oczekiwania, które według Senatu powinny być spełnione, aby środki z [Funduszu]  były wydatkowane w sposób sprawiedliwy i transparentny.

W projekcie opinii wskazano, że samorządy powinny mieć w swojej dyspozycji 40 proc. środków alokowanych dla poszczególnych komponentów Krajowego Planu Odbudowy.

Przewidziane w obecnej wersji Krajowego Planu Odbudowy nakłady dotyczące ochrony zdrowia i kształcenia kadr medycznych powinny być znacząco zwiększone. Ponadto Senat RP wzywa rząd do przestrzegania i implementacji orzeczeń, i zabezpieczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wskazują, że przyjęcie tak jednostronnej opinii przez Senat jest niewłaściwe, ponieważ nie wszyscy zgadzają się z jej treścią.

– Oceniam to jako próbę wyjścia z tzw. twarzą przez opozycję, a zwłaszcza przez Platformę Obywatelską, która sama zaplątała się przy okazji głosowań nad Funduszem Odbudowy. Z jednej strony była „za”, a nawet „przeciw”, jak mówił swego czasu Lech Wałęsa. Teraz z opinią, która nie ma żadnego znaczenia poza wyrażeniem pewnych intencji próbuje przypudrować wrażenie, które pozostało i odbiło się negatywnie na sondażach Platformy Obywatelskiej – powiedział Jan Maria Jackowski.

Na wniosek senackiego biura legislacyjnego do opinii przyjęto szereg poprawek redakcyjnych. Na jutrzejszym posiedzeniu Senat ma głosować nad ustawą ratyfikującą decyzję UE o zwiększeniu zasobów własnych. Jej ratyfikacja przez wszystkie kraje UE jest konieczna do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy.

Źródło: radiomaryja.pl