Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Jackowski: To powinno się odbyć w trybie artykułu 90 Konstytucji

Jan Maria Jackowski (PiS)
Jan Maria Jackowski (PiS) / Źródło: PAP / Rafał Guz

Senator Jan M. Jackowski wyraził ubolewanie z powodu braku realnej debaty nad tym, na czym polega unijny Fundusz Odbudowy. Jak zaznaczył, brakuje rzetelnej informacji na temat projektu.

– Właściwie cała sprawa została spłaszczona do takiego stwierdzenia, że kto ma wątpliwości, ten w związku z tym jest przeciwko olbrzymim pieniądzom z Unii, które do nas mają przyjść. A sugestia jest taka, jakoby te pieniądze miały być za darmo i było oczywistą oczywistością, że należy je przyjąć bezwarunkowo, ponieważ jest to niezwykłe osiągnięcie, że one w ogóle są – powiedział senator, dodając, że prawda jest bardziej złożona.

„Milowy krok ku federalizacji”

Jackowski zwrócił uwagę, że pozostaje jeszcze kwestia zrobienia olbrzymiego kroku na drodze do federalizacji Unii. Podkreślił, że nie wiadomo, w jaki sposób zaciągnięta pożyczka będzie w przyszłości spłacana. Zaznaczając, że mamy jednocześnie do czynienia z rozszerzeniem kompetencji Unii Europejskiej o nakładanie na państwa członkowskie podatków, ostrzegł, że prawdopodobnie nastąpi też zwiększenie składki członkowskiej.

Większość zwykła czy 2/3?

Sejm zbierze się we wtorek 4 maja na dodatkowym posiedzeniu, by zająć się kwestią ratyfikacji unijnej decyzji dotyczącej Funduszu Odbudowy. Głosowanie nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy ma się odbyć zwykłą większością głosów.

Jackowski zwrócił uwagę, że ratyfikacja nie powinna się odbyć zwykłą większością. – W moim głębokim przekonaniu powinno to być w trybie artykułu 90 ust 2. Konstytucji, czyli w oparciu o większość 2/3 głosów – mówił senator.

Artykuł 90 ust. 2. Ustawy zasadniczej stanowi bowiem, że „ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów”.

Ust. 1. wspomnianego przepisu dotyczy przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

– Być może przegłosowanie tego zwykłą większością przyszłości będzie mogło być zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, że nie przyznano, nie wybrano właściwej ścieżki ratyfikacyjnych – ostrzegł Jackowski.

Źródło: dorzeczy.pl