Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ja bym chciał przede wszystkim również podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej ustawy. Chciałbym wyrazić również pewnego rodzaju uznanie dla administracji rządowej, że wreszcie udało się ten problem rozwiązać, i przypomnieć, że rzeczywiście w Senacie już ładnych parę miesięcy temu nad tą ustawą procedowaliśmy.

Chciałbym też powiedzieć, że to, co jest istotne, to jest to, że udało się doprowadzić do sytuacji, że wszystkie grupy bohaterów bez różnicowania, a więc działacze opozycji antykomunistycznej, bohaterowie naszego podziemia represjonowani zarówno przez hitlerowców, jak i przez Związek Sowiecki, mają możliwość korzystania w jakiś sposób z tego, że Rzeczpospolita dba o nich i o nich pamięta. To, co jest szczególnie bolesne i przykre, a na co zwracał uwagę w toku pytań pan senator Mamątow – i tutaj przyłączam się do tego, co on powiedział – to jest to, że niedobrze się stało, że z tej pomocy już niewielu weteranów i bohaterów naszej niepodległości będzie w stanie realnie skorzystać. Bardzo wiele osób, szczególnie tych, które były dotknięte represjami w czasie wojny i w okresie powojennym, oraz tych, których dosięgnęła ręka Związku Sowieckiego, również w okresie wcześniejszym, przed wybuchem II wojny światowej, nie będzie mogło skorzystać realnie z tej pomocy. Niestety, czynnik czasu jest bezlitosny i bardzo wielu tych bohaterów w tej chwili już z tej pomocy nie skorzysta.

Tak że chciałbym również przyłączyć się do tego apelu pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, podziękować wszystkim i wyrazić nadzieję, że ta ustawa 1 czerwca wejdzie w życie i będzie służyła z pożytkiem. A zawirowania proceduralne, które miały miejsce – myślę tutaj o tym, o czym wspominała pani senator Kochan – jak sądzę, po pierwsze, polepszą tę ustawę, a po drugie, nie spowodują, że ona nie będzie mogła wejść w życie z dniem 1 czerwca. Dziękuję bardzo

Źródło: Senat RP