Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

POSŁOWIE I SENATOROWIE RP Z MODLITWĄ

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w Święto Ofiarowania Pańskiego na Jasnej Górze odbyła się Pielgrzymka Parlamentarzystów Polskich. Posłowie i senatorowie z różnych klubów parlamentarnych spotkali się na wspólnej modlitwie w sanktuarium już po raz 32. Obecna była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

„To jest wyjątkowa tradycja, bo miejsce, w którym się znajdujemy, jest naprawdę wyjątkowe – mówi marszałek Sejmu Elżbieta Witek – Kiedy mamy problemy, kiedy jest nam ciężko, kiedy nie umiemy sobie z czymś poradzić, to szukamy wsparcia i pomocy. I tak było od wieków, u Matki Bożej, szczególnie tutaj, na Jasnej Górze. Ta pielgrzymka odbywa się w wyjątkowym roku, roku pandemii i dlatego myślę, że każdy z nas, kto tutaj dzisiaj przyjechał z parlamentarzystów, oprócz zanoszenia próśb bardzo osobistych, podobnie jak i ja, z pewnością będzie się także modlił i zawierzał wszystkich naszych obywateli, żeby byli zdrowi, żeby ta pandemia w końcu od nas odeszła, żebyśmy normalnie mogli zacząć funkcjonować”.

„Przede wszystkim prosimy o mądrość, rozwagę przy podejmowaniu decyzji, bo kiedy sobie uświadomimy, że w 38-milionowym narodzie, jest 460-ciu takich jak my, którzy decydują o losach całego naszego narodu, to jest to olbrzymia odpowiedzialność. I pewnością ja będę się modlić o to, żebyśmy mieli tę siłę, tę odwagę odpowiedzialności za podejmowane decyzje, i w końcu, żebyśmy nauczyli się na nowo ze sobą rozmawiać, bo nie ma nic cenniejszego, niż rozmowy i działanie dla dobra wspólnego, żebyśmy zawsze o tym pamiętali. Tutaj, w tym miejscu, jest taki czas, taki moment, właśnie na taką refleksję” – podkreśla Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu wyraziła radość, że pielgrzymka parlamentarzystów odbywa się zawsze ponad podziałami: „Z tego, co wiem, w tegorocznej pielgrzymce biorą też udział przedstawiciele innych klubów. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest też miejsce, gdzie możemy się pojednać ze sobą, szczególnie wtedy, kiedy podczas Mszy św. ksiądz mówi ‘przekażcie sobie znak pokoju’. Chciałabym, żebyśmy wszyscy ten pokój w sercu mieli, nie tylko tutaj, podczas tej Mszy św. dla parlamentarzystów, ale także na co dzień, w polskim parlamencie”.

„Parlamentarzyści przyjeżdżają do Matki Boskiej Jasnogórskiej, aby zawierzyć jej kolejny rok rządów, służenia społeczeństwu polskiemu w duchu miłości do bliźniego – mówi Lidia Burzyńska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości – Jak w rodzinie, tak również i w tej dużej, parlamentarnej rodzinie, również ojczyźnianej rodzinie, Matka jest bardzo istotna. Każdy z nas mimo silnych osobowości, mimo silnych charakterów, ma również te ludzkie słabości, które zawierza właśnie najważniejszej osobie w swoim życiu – ziemskiej matce i Matce Jasnogórskiej”.

Jako najważniejszą intencję Lidia Burzyńska również wymienia modlitwę o ustanie pandemii. „Pandemia zdziesiątkowała nie tylko życie ludzkie, ale również rozszerzyła strach – mówi posłanka – Mam jednak nadzieję, i w to głęboko wierzę, że ten najgorszy okres będzie za nami. Musimy pamiętać, że zarówno wzmocnienie duchowe jest ważne, ale i przestrzeganie zasad”.

„Parlamentarzysta nie jest nadzwyczajnym człowiekiem, a pracuje dla Ojczyzny, tym bardziej więc potrzebuje pomocy – mówi Grzegorz Lorek, poseł na Sejm – A gdzie można tę pomoc uzyskać, jak nie u Matki? Czyli idziemy do Matki po to, żeby prosić o łaski, po to żeby prosić o zdrowie i po to, żeby błagać, żeby czas pandemii się skończył”.

„Chcemy, żeby nasza Ojczyzna wyszła z coronavirusa jak najmniej słaba – podkreśla poseł Lorek – Cieszymy się, że wskaźniki są dobre, ale martwimy się każdym miejscem pracy, każdym pracodawcą, który traci to miejsce pracy. I chcemy myśleć o nich wszystkich, i zawierzyć ich wszystkich, i naszą Ojczyznę, naszej Matce”.

„Na pewno obowiązuje nas, tak jak wszystkich, reżim sanitarny. Staramy się go zachować, bo to jest ważne, żeby dbać o siebie i o innych” – podkreśla Halina Bieda, senator RP.

„To są pielgrzymki, które mają swoją tradycję – odbywają się od ponad 30. lat – mówi poseł Jan Maria Jackowski – To jest bardzo potrzebne. Nawet temat dzisiejszej konferencji naszego kapelana ks. Piotra Burgońskiego, dotyczył bardzo istotnego zagadnienia – relacji między sumieniem, a dyscypliną partyjną w sposobie sprawowania mandatu. To właściwie uformowane sumienie polityka, który przyznaje się do wiary katolickiej, jest niezwykle ważne, i potrzeba takiej refleksji i konferencji, a przede wszystkim pobytu tutaj, u tronu naszej Matki”.

*

Mszy św. o godz. 11.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Słowa powitania skierował o. Rafał Wilk, podprzeor Jasnej Góry: „Niech Maryja, Jasnogórska Królowa Polski wyprasza wam tutaj obecnym, ale także każdemu polskiemu parlamentarzyście łaskę prowadzenia takiej polityki, która będzie sprawiać, że Polska jako dobro wspólne będzie coraz mocniejsza i piękniejsza, a każdy jej obywatel będzie udoskonalał się moralnie w swoim człowieczeństwie i w dobrobycie. Niech religia cieszy się wolnością, a Ojczyzna rozwija się w pokoju”.

Podczas homilii abp Wacław Depo

 przypomniał słowa Jana Pawła II, które wypowiedział do parlamentarzystów i polityków z całego świata w dniu 4 listopada 2004 r.: „Za moim poprzednikiem Pawłem VI powtórzę: polityka jest trudnym sposobem wykonywania chrześcijańskiego obowiązku służby drugim. Pragnę teraz zwrócić się w sposób szczególny do was, na których spoczywa bardzo trudna powinność tworzenia i ustanawiania praw. Zadanie, które przybliża człowieka do Boga, najwyższego prawodawcy, bo to Jego odwieczne prawo jest w ostatecznej analizie źródłem ważności i mocy wiążącej wszelkich innych praw. To właśnie mamy na myśli, gdy twierdzimy, że prawo stanowione nie może być sprzeczne z prawem naturalnym, to ostatnie bowiem nie jest niczym innym, jak tylko zespołem pierwotnych i podstawowych zasad rządzących życiem moralnym. Jak już napisałem w Encyklice Evangelium Vitae, podstawa tych wartości nie mogą być tymczasowe i zmienne ‘większości’ opinii publicznej, ale wyłącznie uznanie obiektywnego prawa moralnego, które jako prawo naturalne wpisane jest w serce człowieka, jest normatywnym punktem odniesienia także do prawa cywilnego. Dlatego ustawa, która nie respektuje prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, niezależnie od jego stanu, czy jest to człowiek zdrowy czy chory, znajdujący się jeszcze w fazie embrionalnej, stary lub umierający, nie jest ustawą zgodą z Bożym zamysłem. Chrześcijański prawodawca nie może zatem brać udziału ani w jej redagowaniu, ani aprobować jej na forum Parlamentu, chociaż w sytuacjach, kiedy prawo takie już istnieje, wolno mu w ramach debaty parlamentarnej proponować poprawki, które zmniejszają jego szkodliwość. To samo należy powiedzieć o każdej ustawie, która działa na szkodę rodziny, zagraża jej jedności i nierozerwalności lub nadaje statut prawny innym związkom, między osobami również tej samej płci, które chciałyby stać się równoprawnym surogatem rodziny opartej na małżeństwie miedzy mężczyzną a kobietą”.

„Myślę, że te słowa muszą powracać niezależnie od tego, jak dzisiaj poprzez słabości i grzechy Kościoła próbuje się zamknąć usta. Tak jak na pomnikach Jana Pawła II oblewanych farba i z zamkniętymi ustami, podobnie jak Chrystusowi na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Te słowa kiedyś będą nas również sądzić według prawa Ewangelii, która będzie głoszona do końca świata, niezależnie od sprzeciwu. Niech Matka Słowa Wcielonego pomoże nam być prawdziwymi uczniami i wyznawcami Jej Syna, który jest Światłością Świata. Nie lękajmy się Jego światła, bo jest to blask prawdy i łaski, którą przynosi dla przezwyciężenia ciemności grzechu i śmierci” – mówił abp Depo.

Na zakończenie Eucharystii uczestnicy pielgrzymki złożyli podziękowania oraz życzenia

 abp Wacławowi Depo, w dniu rocznicy ingresu do archidiecezji częstochowskiej.

Przed Mszą św. marszałek Elżbieta Witek złożyła kwiaty i modliła przed tablicą, upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej.

Przed Eucharystią posłowie i senatorowie wysłuchali konferencji w Kaplicy Różańcowej, którą wygłosił kapelan Sejmu i duszpasterz parlamentarzystów ks. Piotr Burgoński. Po Eucharystii parlamentarzyści udali się także pod pomnik św. Jana Pawła II na Wałach jasnogórskich.

Źródło: jasnogora.com