Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

IDEOWY SPÓR W PLATFORMIE OBYWATELSKIEJ

Platforma Obywatelska pracuje nad nową deklaracją ideową. Wokół jej treści powstał jednak spór światopoglądowy. W dokumencie może się znaleźć postulat rozdziału Kościoła od państwa, jak również kwestie związane z tzw. aborcją czy związkami partnerskimi.

Poprzednia deklaracja ideowa Platformy Obywatelskiej została przyjęta w październiku 2001 roku, niespełna rok po powstaniu Platformy Obywatelskiej. W 5-punktowym dokumencie mowa była m.in. o wolnym rynku, konieczności ochrony życia ludzkiego oraz wspieraniu rodziny i „tradycyjnych norm obyczajowych”. By uwiarygodnić treści zawarte w deklaracji były premier Donald Tusk, tuż przed wyborami prezydenckimi w 2005 roku, zawarł kościelny związek małżeński, po 21 latach trwania w cywilnym związku małżeńskim.

Nowa deklaracja ideowa ma być jednym z elementów obchodów 20-lecia Platformy Obywatelskiej i zostać przyjęta na konwencji partii późną wiosną.  Nad jej tekstem od kilku miesięcy pracuje zespół pod kierownictwem wiceszefa PO, Tomasza Siemoniaka.

– Te wartości to przede wszystkim indywidualne podejście do człowieka, szacunek dla własności prywatnej, prymat jednostki nad państwem – tłumaczył przewodniczący KO, Borys Budka.

Nowa deklaracja ideowa ma być adresowana przede wszystkim do młodych.

– Deklaracja ideowa to drogowskaz, to pokazanie, kim jesteśmy i w jaką stronę zmierzamy. Deklaracja ideowa to też pokazanie wartości, na których opierać powinna się nowoczesna centrowa partia – zaznaczył Borys Budka.

Dyskusja nad dokumentem wywołała jednak spory w Platformie Obywatelskiej. Chodzi m.in. o rozdział Kościoła od państwa, kwestie praw kobiet, m.in. dostępu do tzw. aborcji czy praw dla związków partnerskich.

„Uważam, że nie są to kwestie główne. Jak one stają się kwestiami głównymi, to stają się źródłem podziałów, konfliktów, napięć i w efekcie porażek” – podkreślił w wywiadzie dla Polskiej Agenci Prasowej Bogdan Zdrojewski, senator PO.

Brak zgody co do niektórych kwestii, które miałyby być zawarte w deklaracji pokazuje, że PO zmienia front z centrowej na bardziej lewicową – zauważył senator Prawa i Sprawiedliwości, Jan Maria Jackowski.

– I wydaje się, że w tej walce tzw. nurt centrowy reprezentowany m.in. przez pana senatora Bogdana Zdrojewskiego chyba jest w mniejszości w stosunku do młodych działaczy, którzy wyraźnie chcą skręcić, aby PO była formułą centrolewicową, być może współpracującą z Lewicą – powiedział Jan Maria Jackowski.

Zdaniem posła PO Zbigniewa Konwińskiego, centrowa partia powinna zawierać to, co konserwatywne i lewicowe.

– Czyli to, że Platforma Obywatelska stoi na gruncie poszanowania ładu demokratycznego, poszanowania prawa, że jest formacją otwartą, tolerancyjną, że jest w niej miejsce dla ludzi o poglądach nieco bardziej na lewo od centrum i nieco bardziej prawo od centrum. To wszystko powinno być zawarte w deklaracji – wskazał Zbigniew Konwiński.

Obecna Platforma niczym już nie przypomina Platformy Obywatelskiej sprzed 20 lat – zaznaczył socjolog Mariusz Sieraczkiewicz.

– Tamta Platforma Obywatelska mówiła o opiece już dziecka poczętego. Tamta Platforma Obywatelska praktycznie już z samego założenia była partią konserwatywno-liberalną. Dzisiaj z konserwatyzmu w Platformie Obywatelskiej nic nie zostało – podkreślił Mariusz Sieraczkiewicz.

Deklaracja ideowa PO nie ma być programem partii, jednak – jak zaznacza część polityków Platformy – ma być w niej zawartych wiele trudnych spraw.

Źródło: radiomaryja.pl