Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Gorąco w Senacie. Jackowski nie chce handlowej niedzieli 6 grudnia. Wicemarszałek Pęk: Ubolewam nad tą poprawką

Nie widzę podstaw żeby zmieniać konsensus wokół handlowych niedziel i konfliktować się ze związkiem zawodowym „Solidarność” – tak senator Jan Maria Jackowski, reprezentujący klub PiS, uzasadniał w rozmowie z dziennikarzami swoją poprawkę, likwidującą handlową niedzielę 6 grudnia. Ubolewanie nad poprawką Jackowskiego wyraził Wicemarszałek z ramienia PiS Marek Pęk.

Jackowski nie chce handlowej niedzieli 6 grudnia

Senat rozpatruje w środę ustawę o szczególnych rozwiązaniach, związanych ze zwalczaniem Covid19, zakładająca m.in., że niedziela 6 grudnia będzie handlowa. Jednak senator Jan Maria Jackowski zgłosił poprawkę, wykreślającą zapis o handlowej niedzieli 6 grudnia.

Mamy ustawę, która reguluje handel w niedzielę, na mocy tej ustawy dwie ostatnie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia czy Wielkanocnymi ten handel może działać i nie widzę podstaw, żeby zmieniać ten konsensus, który został wypracowany w poprzedniej kadencji

— powiedział dziennikarzom Jackowski, pytany o motywy zgłoszenia poprawki.

Tym bardziej, dodał, że „tworzy się incydentalną regulację, dotyczącą jednej niedzieli i to za pięć dwunasta, w atmosferze konfliktu ze związkiem zawodowym ‘Solidarność’”.

Poprawkę złożyłem jak senator RP, do czego mam prawo

— zaznaczył na uwagę, że klub PiS popiera tę ustawę bez poprawek.

Jackowski przypuszcza zarazem, że poprawka nie uzyska akceptacji.

Właśnie pod hasłem, że musimy się spieszyć i musimy tę ustawę jak najszybciej wprowadzić

— powiedział.

Moim zdaniem taka kwestia, jak niedziela 6 grudnia mogła być przecież miesiąc temu przedyskutowana, można było ją wynegocjować zamiast konfliktować się ze związkiem zawodowym ‘Solidarność’”

— dodał.

Pęk: ubolewam nad poprawką senatora Jackowskiego

Wicemarszałek Senatu był proszony w TVP Info o komentarz do tego, że dwoje senatorów – wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy i Jan Maria Jackowski z PiS zgłosili swoje poprawki do noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mimo że wcześniej senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem ustawy bez poprawek. Nowela zakłada, że niedziela 6 grudnia będzie handlowa. Jackowski złożył poprawkę, by w niedzielę 6 grudnia nie można było prowadzić handlu.

Ubolewam nad poprawką senatora Jackowskiego, to senator, PiS, ale w tym momencie działa we własnym imieniu, wbrew stanowisku klubu, rządu i większości sejmowej

— oświadczył Pęk.

Dodał, że z kolei poprawka Morawskiej-Staneckiej „przewiduje dodatek dla pracowników i jest typowo życzeniowa, być dać wszystkim dużo bez liczenia środków w budżecie”. Zaznaczył, że według jego wiedzy ta poprawka nie zyska większości w Senacie.

Pęk zapowiedział, że ponowi wniosek o głosowanie ustawy bez poprawek, tak by mogła ona trafić już bezpośrednio do podpisu prezydenta, bez wracania do Sejmu, a przedsiębiorcy mogli się przygotować do przewidzianego w ustawie trybu pracy 6 grudnia.

Pytany, jak ocenia szansę, że ustawa przejdzie bez poprawek, Pęk zaznaczył, że w „Senacie trudno to czasem przewidzieć”, ale dla niego liczy się przede wszystkim „sygnał ze strony senatorów niezależnych”, że nie chcą poprawek.

Liczymy na to, że ta większość w tej sprawie się w Senacie ukonstytuuje

— zaznaczył.

Źródło: wPolityce.pl