Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego

Pandemia COVID 19 zmusza różne instytucje społeczne i publiczne do zmiany dotychczasowych sposobów funkcjonowania. W obszarze edukacji nastąpiły zmiany polegające na zdalnym nauczaniu. Poza oczywistymi utrudnieniami ta metoda nauczania rodzi też pytania ze strony grona nauczycielskiego. Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się przedstawiciele środowiska nauczycielskiego z problemem, jaki stanowi utrzymanie anonimowości w sieci internetowej podczas prowadzenia lekcji online. Moi rozmówcy zwracają uwagę na fakt, że uczeń uczestniczący w zdalnych zajęciach ma możliwość wyłączenia kamery w urządzeniu, na którym pracuje. Natomiast nauczyciel prowadzacy lekcję musi realizować zajęcia demonstrując ćwiczenia za pomocą audio i video. Taka lekcja może być nagrana i rozpowszechniana w internecie lub na innych platformach w celach niezgodnych z procesem edukacyjnym. W związku z tym, czy są przedsięwzięte środki i procedury, aby takie nadużycia nie miały miejsca.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia