Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

SENAT OPOWIEDZIAŁ SIĘ ZA POPRAWKAMI DO TZW. USTAWY COVIDOWEJ

Senat opowiedział się za poprawkami do tzw. ustawy covidowej. Izba chce m.in., by dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwał wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w walkę z koronawirusem, a nie tylko tym skierowanym do pracy.

Dodatki finansowe dla służby zdrowia to jedna z ponad 40 poprawek, którą poparł Senat. Izba zaproponowała również utworzenie Funduszu Pomocy – państwowego funduszu celowego, z którego byłby finansowany zakup testów na obecność koronawirusa dla pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rodziców i opiekunów dzieci do 1. roku życia oraz osób w wieku powyżej 60 lat. Senatorowie opowiedzieli się również za zrównaniem wieku kobiet i mężczyzn, którzy mogą być oddelegowani do zwalczania epidemii do 60 lat. Nowelizacja ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 została uchwalona przez Sejm w czwartek.

– Nakazowość tej ustawy i pewne rozwiązania, być może restrykcyjne, pewne rozwiązania umożliwiające np. podejmowanie pewnych działań przez ministra zdrowia czy podejmowanie działań przez wojewodę to tylko jedna strona tej ustawy – zapowiedział Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia.

Drugą stroną  tej ustawy, jak mówił wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, jest istotny katalog pewnej motywacji.

– Istotny katalog działań, które rzeczywiście mają zapewnić, że przede wszystkim osoby, pracownicy zaangażowani w walkę z COVID-19, czy personel medyczny, czy pewne służby państwa, które do tej walki zostały skierowane, żeby miały pewną dodatkową motywację – powiedział Sławomir Gadomski.

Ustawa bowiem  podwyższa pensje personelu medycznego skierowanego przez wojewodę do walki z epidemią do 200 proc. z dotychczasowego 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego. Jednocześnie personel medyczny, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służba Ochrony Państwa delegowani do pracy przy epidemii będą mieli prawo do 100 proc. uposażenia w przypadku kwarantanny lub izolacji. Poza tym ustawa wyłącza z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii personel medyczny. Senatorowie Koalicji Obywatelskiej krytycznie oceniali dotychczasowe działania rządu dotyczące COVID-19.

– Myślę, że to jrst zły kierunek zarządzania, dlatego że w stanie epidemii, w stanie kryzysu powinno się budować zaufanie, a nie taki system, który powoduje, że społeczeństwo zaczyna zastanawiać się,  czy aby na pewno w poszczególnych artykułach nie ma jakiegoś drugiego dna – oceniła Beata Małecka-Libera.

Wątpliwości do zmian zaproponowanych przez Senat zgłaszał senator Jan Maria Jackowski.

– Myślę, że wszyscy z  senatorów otrzymali e-maile i sygnały od tych obywateli, którzy uważają, że ten zapis  literalnie oznacza przymusową szczepionkę, jakiej jeszcze de facto  nie ma i ta szczepionka nie wiadomo kiedy będzie, ale już taki zapis, by funkcjonował w polskim prawie – powiedział senator Jan Maria Jackowski.

Senatorowie chcą także zmian w przepisach nakładających na samorządy medyczny obowiązek przekazywania list osób, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Senat chce, by przekazywać jedynie wykaz osób wykonujących dany zawód medyczny, bez wskazania, czy dana osoba może być skierowana do pracy przy epidemii. W noweli przewidziano również karanie grzywną za nieprzestrzeganie obostrzeń dotyczących noszenia maseczek.

Źródło: radiomaryja.pl