Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

SENACKA KOMISJA USTAWODAWCZA WRÓCI DZIŚ DO ROZPATRYWANIA TZW. PIĄTKI DLA ZWIERZĄT

enacka komisja ustawodawcza wróci dziś do rozpatrywania noweli ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. Piątki dla zwierząt przygotowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Organizacje rolnicze i pro-zwierzęce zgłosiły ok. 200 propozycji poprawek.

W tym tygodniu senackie komisje – ustawodawcza i rolnictwa – zajmą się nowelą ustawy o ochronie zwierząt. Prace nad nowelą w komisji ustawodawczej mają być kontynuowane dziś o godz. 13.00.

Jak podkreślił szef komisji, posiedzenie rozpocznie się od przedstawienia opinii i ekspertyz zamówionych przez Senat, a w dalszych pracach nad nowelą będą uczestniczyć eksperci. Zgłoszonych zostało ok. 200 propozycji poprawek ze strony organizacji pro-zwierzęcych, rolniczych i gospodarczych. Należy się spodziewać, że ustawa wróci do Sejmu w mocno zmienionym kształcie – mówił członek senackiej komisji ustawodawczej, senator PiS Jan Maria Jackowski.

– Wszystko wskazuje na to, że ustawa będzie bardzo zmieniona w Senacie. Zmiany pójdą zarówno w kierunku, który będzie pozytywnie odbierany przez środowisko rolników, ale również kwestia doprecyzowania wszystkich kwestii związanych ze zwierzętami domowymi. Ustawa, która do nas przyszła z Sejmu, była w warstwie legislacyjnej (pomijając jej zawartość merytoryczną) bardzo niestarannie przygotowana, pełna sprzeczności i wątpliwości – powiedział senator Jan Maria Jackowski.

Jutro o godz. 11.00 prace nad nowelą będzie kontynuować senacka komisja rolnictwa. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych. Przepisy ograniczają ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Wprowadzeniu przepisów sprzeciwiają się rolnicy.

Źródło: radiomaryja.pl