Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Mławianin Roku to jest „Solidarność”

ć”

— 06/10/2020

W tym roku kapituła „Mławianina Roku” przyznała ten tytuł po raz dwudziesty pierwszy. Jego laureatem został Jan Łukasik, mławski działacz społeczny i polityk. Choć decyzja o przyznaniu tytułu zapadła w maju br., to dopiero wczoraj nastąpiła oficjalna uroczystość nadania tytułu i wręczenia statuetki patrona miasta Świętego Wojciecha.

Uroczystość nadania tytułu Mławianin Roku 2019 odbyła się w sali kina. Otwierając ją, Henryk Antczak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, które to powołuje kapitułę tytułu, przypomniał historię i pomysłodawców tego honorowego wyróżnienia.  Jako prezes Towarzystwa zapowiedział, że jeżeli taki pomysł zostanie przyjęty, od przyszłego roku przyznanie tytułu „Mławianin Roku”, będzie wiązało się z przyznaniem nagrody honorowej im. prof. Ryszarda Juszkiewicza.

Sylwetki tegorocznych kandydatów do tytułu przedstawił przewodniczący kapituły – Lech Prejs. On również odczytał protokół z posiedzenia kapituły, na którym zapadła decyzja o wyborze Mławianina Roku 2019.

Laudację, przedstawiającą postać Jana Łukasika odczytał w imieniu Stowarzyszenia Pontyfikat Papieża Jana Pawła II – wnioskodawcy o nadanie tego tytułu  – Grzegorz Dzikowski.

W imieniu władz miasta, laureatowi gratulacje złożył burmistrz Sławomir Kowalewski, wręczając statuetkę. Dyplom nadający tytuł wręczyli w imieniu władz TPZM Henryk Antczak i Leszek Arent.

Zabierając głos Jan Łukasik, Mławianin Roku 2019, podziękował Stowarzyszeniu Pontyfikat Papieża Jana Pawła II za wystąpienie z wnioskiem o to wyróżnienie, kapitule  za przyznanie tego tytułu, a rodzinie i kolegom związkowcom za wsparcie. Podkreślił przy tym, że jest to także wyróżnienie dla „Solidarności”.

– Nie byłoby tego Mławianina Roku, gdyby nie „Solidarność”. Ten Mławianin Roku to nie jest dla mnie, to jest dla „Solidarności”. „Solidarność” została doceniona w Mławie, pierwszy działacz „Solidarności” został doceniony w Mławie. Mławianin Roku to jest „Solidarność” – mówił Jan Łukasik, a ten fragment jego wypowiedzi został nagrodzony oklaskami. 

Podsumowaniem uroczystości były gratulacje złożone przez obecnych i wcześniejszych parlamentarzystów: senatora Jana Marię Jackowskiego, poseł Annę Cicholską i Arkadiusza Iwaniaka oraz Mirosława Koźlakiewicza. Gratulacje z tej okazji złożyli przedstawiciele władz powiatu ze starostą Jerzym Rakowskim, w imieniu proboszczów mławskich parafii wystąpił też ks. Sławomir Kowalski, Laureat przyjął także życzenia i gratulacje od pozostałych osób, obecnych na uroczystości. Uroczystość uświetnił minirecital w wykonaniu Marty i Pawła Stawińskich.

Tytuł Mławianina Roku przyznawany jest od 1999 r. Do tej pory otrzymały go następujące osoby: ks. kan. Henryk Lewandowski, prof. dr hab. Ryszard Juszkiewicz, Kazimierz Tański, Irena Wierzbowska, Zbigniew Wawrzyński, Edmund Grzebski, Jacek Białobłocki, ks. prałat Sławomir Malinowski, Janina Jaśkiewicz, Mirosław Koźlakiewicz, ks. kan. Sławomir Kowalski, Henryk Antczak, Jan Golec, dr Jerzy Kwiecień, Henryk Kacprzak, Lidia Halina Rzeplińska, ks. dr Ryszard Kamiński, śp.Henryk Sławuta i Maria Świtoń oraz ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski. W sposób oficjalny, do tego grona od wczoraj dołączył Jan Łukasik.

JK

JAN ŁUKASIK

Rodowity mławianin. Pracował w mławskich zakładach mięsnych, obecnie pracownik samorządowy, działacz związkowy NSZZ Solidarność i działacz społeczny. Wieloletni radny powiatu mławskiego, przewodniczący rady powiatu w kadencji 2018-2023. Jest członkiem „Solidarności” od roku 1980, pełnił funkcję przewodniczącego komitetu strajkowego, potem przewodniczył komitetowi założycielskiemu NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Zakładowej w Zakładach Mięsnych w Mławie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. W latach 1995 -2010 był przewodniczącym Oddziału NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze w Mławie. Inicjator i organizator wielu imprez i wystaw, m.in. cieszącego się do dziś popularnością Biegu Solidarności. Działa w Stowarzyszeniu „Serce za serce”, aktywnie angażuje się w życie kościoła jako lektor i ministrant.  Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności  oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, a także odznaczeniami związkowymi. Posiada też status działacza opozycji antykomunistycznej, potwierdzony odznaką honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych” nadaną przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Źródło: codziennikmlawski.pl