Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Dożynki Gminy Strzegowo

Pandemia Covid 19 wprowadziła duże perturbacje w gospodarce światowej ale też dokonała dużych zmian w życiu społeczeństw. W Polsce epidemia poprzez wprowadzone obostrzenia sanitarne okroiła w znaczący organizację wydarzeń kulturalnych. Jednak mimo ograniczeń nie mogło zabraknąć tradycyjnych dożynek.

W niedzielę 13 września w Centrum Kulturowo-Historycznym”Kantor Młyński w Strzegowie odbyły się dożynki gminne.

Zgodnie z wielowiekową tradycją Święto Plonów rozpoczęła Msza Święta. Eucharystię sprawował ks. proboszcz Józef Błaszczak parafii pw. Św. Anny w koncelebrze z księżmi z okolicznych parafii.

W nabożeństwie wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski wraz z poseł Anną Cicholską i przedstawicielami samorządu.

Przed ołtarzem poszczególne sołectwa z Gminy Strzegowo ustawiły piękne wieńce dożynkowe. W wygłoszonej homilii duchowny odniósł się do czasu epidemii zwracając uwagę na konieczność odnowienia życia społecznego w wielu jego aspektach.

Po zakończonym nabożeństwie głos zabrał senator Jan Maria Jackowski. Zwracając się do rolników, podziękował za trud pracy przy produkcji, dzięki której cała Polska jest zabezpieczona w żywność. Odnosząc się do utrudnień, jakie napotykają różne dziedziny gospodarki podczas pandemii senator podkreślił potrzebę wielkich starań ze strony państwa w skutecznej pomocy. Na zakończenie senator Jackowski złożył rolnikom i ich bliskim serdeczne życzenia.