Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Europejskie Dni Dziedzictwa

W Polsce od kilku lat z wielkim zaangażowaniem lokalnych społeczności jest przywracana pamięć o życiu naszych przodków na przestrzeni wieków. Ta działalność ze wszech miar pożyteczna przyczynia do edukacji i poznawania obyczajów od zamierzchłej historii po czasy niedawno minione. Jednym z miejsc na mapie naszego kraju, gdzie z dużym pietyzmem jest prowadzona działalność na rzecz przywracania pamięci o zwyczajach rycerskich jest Sanktuarium Diecezjalne Św. Antoniego z Padwy w Ratowie koło Radzanowa. To tu w Zespole Klasztornym odbywają się cyklicznie imprezy historyczne. Staraniem ks. rektora Bogdana Pawłowskiego i Stowarzyszenia Ratujmy Ratowo pod przewodnictwem prezes Ewy Kozłowskiej-Głębowicz od lat jest przeprowadzona restauracja obiektów sanktuarium, połączona z prowadzeniem wielu działalności społecznych. W niedzielę 13 września w sanktuarium odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa, podczas których przybyłej publiczności zostały zaprezentowane pokazy jazdy konnej i starodawnych zwyczajów.

Plenerowa imprezę poprzedziła Msza Święta W Sanktuarium Diecezjalnym Św. Antoniego z Padwy, celebrowana przez ks. rektora Bogdana Pawłowskiego.

W nabożeństwie wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski wraz z przedstawicielami samorządu.

Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy przeszli na teren przyklasztorny. Przybyłych gości powitał ks. rektor. Duchowny w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym cele i osiągnięcia w prowadzonej działalności społecznej.

Podczas spotkania głos zabrał senator Jan Maria Jackowski, który podkreślił wielki postęp w pracach na rzecz przywrócenia całego kompleksu do stanu pierwotnej świetności. Senator wspomniał minione lata podczas których miał możliwość obserwować i wspierać postęp prac. Sen. Jackowski na ręce ks. rektora i prezes Stowarzyszenia Ratujmy Ratowo złożył podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w to dzieło, które nie tylko przywraca blask budowli historycznej ale poprzez działalność kulturalną rozwija edukację i pielęgnuje tradycję.

Zgromadzona publiczność mogła posmakować specjałów kuchni średniowiecznej i obserwować kunszt jeździecki rekonstruktorów z epoki.