Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

SENAT: TRWAJĄ PRACE NAD NOWELĄ USTAWY O KOMISJI WERYFIKACYJNEJ ORAZ USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

W Senacie trwają prace nad nowelą ustawy o komisji weryfikacyjnej oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Senackie komisje zarekomendowały przyjęcie projektu z poprawkami. Teraz nowelę rozpatruje cały Senat.

Uchwalona przez Sejm 14 sierpnia ustawa zakłada m.in. usprawnioną procedurę przyznawania odszkodowań dla lokatorów. Zgodnie z nią sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom, a już nie m.st. Warszawa. Co ważne, ustawa wprowadza zakaz oddawania nieruchomości z lokatorami.

Wśród rekomendowanych przez senatorów poprawek znalazła się m.in. propozycja, zgodnie z którą uwzględnienie przez sąd administracyjny skargi na decyzję komisji, która uchyla lub unieważnia decyzję oddawczą, nie wstrzymuje wykonania skutków prawnych decyzji do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Według senatora Jana Marii Jackowskiego, konieczne jest całościowe uregulowanie systemu prawnego związanego z reprywatyzacją.

– Od początku zarania III RP nie ustabilizowano i nie unormowano sytuacji związanej z reprywatyzacją. Uporządkowanie stosunku własności jest jednym z kluczowym zadań, jakie stoi przed państwem polskim, szczególnie wobec międzynarodowych roszczeń, które tu i ówdzie się pojawiają. Ta ustawa ma pewien wymiar cząstkowy, ale ona nie reguluje istoty problemu, czyli tych roszczeń, które – jak wiemy – były, są i zapewne w najbliższej przyszłości będą – powiedział Jan Maria Jackowski.

Ustawa rozszerza katalog przesłanek, które uniemożliwiają reprywatyzację.

Źródło: radiomaryja.pl