Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Po raz pierwszy Dożynki Powiatowe odbyły się w gminie Czernice Borowe.

6 września 2020 roku Powiatowo – Gminne Dożynki odbyły się w Parafii św. Macieja w Pawłowie Kościelnym. Na tegoroczne Święto Plonów zaprosili organizatorzy uroczystości – Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski i Wójt Gminy Czernice Borowe – Wojciech Brzeziński, a zgromadzonych wspaniale ugościł proboszcz Parafii – Hubert Komorowski.

W dbałości o bezpieczeństwo uczestników w związku z pandemią wirusa Covid-19, tegoroczne obchody Święta Plonów miały wyjątkowo skromny charakter. Nie przeszkodziło to jednak by w godny sposób podziękować Opatrzności Bożej za tegoroczne plony oraz rolnikom za ich codzienny, gospodarski trud.

Tegoroczne Dożynki były wyjątkowe, bo naznaczone epidemią Covid-19. Obowiązujący reżim sanitarny w dobie zagrożenia wymusił na organizatorach Święta Plonów wyjątkowo skromny przebieg. Zabrakło licznych występów artystycznych, konkursów i zabaw dla dzieci, stoisk tematycznych. Nie zrezygnowano natomiast z tego, co w tym święcie najważniejsze – dziękczynienia Bogu za zebrany plon oraz wyrażenia wdzięczności rolnikom za ich ciężką pracę. Są to bowiem dwa elementy, które stanowią o istocie Święta Plonów. Powiatowo – Gminne Dożynki w Pawłowie Kościelnym zachowały swój tradycyjny charakter łączenia ludzi, umacniania ich wspólnoty oraz zawierzania swojej pracy Bogu. Tradycyjnie również nagrodzono najlepszych rolników oraz najzdolniejszych maturzystów powiatu przasnyskiego – w tym roku do tego grona dołączyły również członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Wyróżnieni rolnicy oraz najlepsi absolwenci otrzymali puchary i dyplomy z rąk Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego Pawła Szczepkowskiego oraz Burmistrzów Miast, Wójtów Gmin i Dyrektorów Szkół Powiatu Przasnyskiego. Zakończenie Dożynek uświetniły swoimi występami Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Czernic Borowych oraz zespół muzyczny „Dekalog” z Przasnysza.

Msza:

Uroczystość rozpoczęła uroczysta Msza Święta Dziękczynna z błogosławieństwem wieńców żniwnych, celebrowana przez księdza proboszcza Huberta Komorowskiego. Piękną oprawę muzyczną Mszy zapewnił przasnyski zespół „Dekalog”. W swoim kazaniu do zebranych kapłan przytoczył scenę z życia Św. Ojca Pio. Kiedy ten przebywał w swoich rodzinnych stronach włoskiej Pietrelciny okoliczne sady gajowe nawiedziła plaga mszyc. Zagrożenie okazało się tak ogromne, że straty miały wywołać głód miejscowej społeczności. Wtedy to rolnicy zwrócili się do zakonnika o pomoc, by wstawił się za nimi u Boga i pomógł zwalczyć robactwo. Z początku Ojciec Pio podjął się zadania sam, z czasem jednak spostrzegł że Bóg oczekuje zaangażowania całej wspólnoty. Tym sposobem świętemu i zjednoczonej w modlitwie Pietrelcinie udało się uratować zbiory i odegnać widmo głodu. Tak też proboszcz Hubert Komorowski podkreślając rolę wspólnoty apelował zarówno do rolników, jak i do przedstawicieli władz o zgodną współpracę w zbożnym celu.

Korowód, dzielenie chleba i powitanie.

Następnie wokół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego przeszedł korowód dożynkowy, złożony z delegacji powiatu oraz poszczególnych gmin. Delegacje przeniosły poświęcone wieńce w okolicę sceny, tak by każdy ze zgromadzonych mógł je podziwiać. Po przemarszu Starostowie Dożynkowi przekazali symboliczny bochen chleba organizatorom uroczystości – Staroście Przasnyskiemu Krzysztofowi Bieńkowskiemu i Wójtowi Czernic Borowych Wojciechowi Brzezińskiemu. Przyjęli oni chleb słowami „Przyjmujemy chleb dożynkowy, będziemy dzielić go tak, aby nie zabrakło go nigdy żadnemu mieszkańcowi”. Po czym wyszli przed scenę do osób chętnych do podzielenia się chlebem.

Po dokonaniu aktu dzielenia, Starosta Krzysztof Bieńkowski i Wójt Wojciech Brzeziński przemówili do zebranych. W przemówieniach organizatorów nie zabrakło podziękowań i wyrazów wdzięczności skierowanych do rolników, życzeń pomyślnego gospodarowania na przyszłość oraz zachęty do wspólnego radowania się. Starosta Krzysztof Bieńkowski w swoim przemówienia przywołał słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane do rolników w Niepokalanowie w 1983 roku, w których przypominał rolnikom o ich godności żywicieli. Padły również słowa Kardynała Wyszyńskiego, który błogosławił rolnikom, wzywał do szacunku dla ich pracy i zachowania tradycji. Głos zabrali również goście: senator RP Jan Maria Jackowski oraz Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Tadeusz Łączyński.

Senator Jan Maria Jackowski przywiózł podziękowania i życzenia od parlamentarzystów RP oraz odczytał list napisany przez Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego. Pan Premier podkreślił szacunek jakim darzy rolników oraz jak dużą wagę dla bezpieczeństwa Polski ma ich praca, wyraził również wdzięczność dla społeczności rolników za zaufanie jakim obdarzyli Prezydenta RP Andrzeja Dudę w czerwcowych wyborach. Senator zauważył także, że gminy Powiatu Przasnyskiego są jednymi z nielicznych na Mazowszu, które zdecydowały się tego roku podtrzymać tradycję Święta Plonów.

Kolejno do zgromadzonych w Pawłowie Kościelnym zwrócił się Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Pan Tadeusz Łączyński odczytał list napisany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Poza podziękowaniami i wyrażeniem wdzięczności dla rolników, Pan Minister podkreślił w jak trudnych warunkach ostatnimi laty przyszło rolnikom wypracowywać dobra – pomimo susz, powodzi i chorób zakaźnych zwierząt.

Nagrody Starosty dla Rolników Roku 2020:

Tradycyjnie już, najlepsi rolnicy powiatu przasnyskiego zostali nagrodzeni za wyjątkowe osiągnięcia i modernizacje swoich gospodarstw. Nagrody najlepszym rolnikom roku 2020 wręczał Starosta Krzysztof Bieńkowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Przasnyskiego Pawłem Szczepkowskim oraz Wójtami poszczególnych gmin. Na wcześniejszą prośbę Starosty Przasnyskiego, uhonorowanych rolników wyznaczyły miasta i gminy naszego powiatu.

Rolnikami roku 2020 zostali:

 • Z Miasta Przasnysz – Państwo Marta i Jakub Jasiński oraz Państwo Elżbieta i Grzegorz Boczkowscy.
 • Z Miasta i Gminy Chorzele – Pan Jakub Dziliński oraz Państwo Ewa i Andrzej Nyśk.
 • Z Gminy Czernice Borowe – Państwo Karolina i Rafał Częścik oraz Państwo Monika i Janusz Nosarzewscy.
 • Z Gminy Jednorożec – Państwo Alicja i Mariusz Niestępscy oraz Państwo Marzena i Andrzej Koziatek.
 • Z Gminy Krasne – Państwo Karolina i Michał Milewscy oraz Państwo Magdalena i Łukasz Smolińscy.
 • Z Gminy Krzynowłoga Mała – Pan Piotr Rudziński oraz Państwo Barbara i Zbigniew Gadomscy.
 • Z Gminy Przasnysz – Państwo Wiesława i Krzysztof Sławomir Miłoszewscy oraz Państwo Iwona i Zbigniew Bednarscy.

Nagrody dla absolwentów szkół powiatowych:

Podobnie jak w latach poprzednich, podczas Święta Plonów Starosta Przasnyski uhonorował nagrodami pieniężnymi najlepszych absolwentów szkół średnich Powiatu Przasnyskiego. Specjalne nagrody dla maturzystów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu i LO dla dorosłych przygotowała Dyrektor tych szkół – Pani Elżbieta Sternal. Również Zarząd Powiatu Przasnyskiego ufundował nagrody dla najlepszych absolwentów Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Przasnyszu.

 • Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu: Julita Maria Głodkowska (387 pkt), Wiktoria Amenda (364 pkt), Aleksandra Sienda (363 pkt).
 • Zespół Szkół Powiatowych im. Władysława Reymonta w Chorzelach: Sandra Siejka (404 pkt).
 • Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu im. Majora Henryka Sucharskiego: Damian Krawczyk (282 pkt), Daria Szczęsna (278 pkt), Magdalena Gazda (270 pkt), Maciej Gazda (264 pkt).
 • Zespół Szkół Powiatowych w Jednorożcu: Dawid Piotrak (325 pkt).
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu: Katarzyna Cichowska (406 pkt), Krystian Cichowski (377 pkt).
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: Aleksander Światkowski (216 pkt).
 • Uczelnia Lingwistyczno – Techniczna w Przasnyszu: Magdalena Jankowska (średnia ocen 4,63), Aleksandra Borowa (średnia ocen 4,05).

Koła Gospodyń Wiejskich

W tym roku podczas Powiatowo – Gminnych Dożynek uhonorowano także członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Panie otrzymały z rąk Wójta Wojciecha Brzezińskiego i Starosty Krzysztofa Bieńkowskiego wyróżnienia oraz podziękowania za ciężką pracę w promowaniu regionu i tradycyjnej kuchni. Tego dnia to właśnie zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały dla zebranych gości poczęstunek. Na stoiskach każdego z Kół można było posmakować zarówno klasycznych dań serwowanych na polskich stołach jak i kuchni węgierskiej. Nie zabrakło również słodkich wypieków. Swoje stanowiska zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Węgry, Jastrzębca, Grójca, Czernic Borowych, Nowych Czernic, Pierzchał i Rzęgnowa.

Źródło: eprzasnysz.pl