Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do Ministra Spraw Zagranicznych

Dnia 29 maja br. w Nowym Jorku zostało zwołane w trybie pilnym 53. posiedzenie Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD). Nagłe zwołanie sesji miało być podyktowane reakcją na szczególną sytuacją pandemii koronawirusa. Jej celem miało być ustalenie sposobu, w jaki zostaną użyte fundusze pomocy międzynarodowej w czasie pandemii COVID-19. Niestety, pośród celów przeznaczenia środków pomocowych dla biedniejszych krajów, jako jeden z priorytetów pomocy ma wskazano finansowanie powszechnego dostępu do praw reprodukcyjnych i seksualnych. Termin ten konsekwentnie wykorzystywany jest przez radykalne środowiska w celu promocji powszechnego dostępu do aborcji i permisywnej edukacji seksualnej. Dokument wynegocjowany 29 maja nosi tytuł: „Projekt oświadczenia w sprawie ludności, bezpieczeństwa żywnościowego, wyżywienia i zrównoważonego rozwoju w kontekście epidemii koronawirusa w 2019 (COVID-19)”. W procedowanym w obecnej wersji projekcie znajdują się jednak budzące wątpliwości z punktu widzenia polskiego i międzynarodowego prawa pojęcia. Choć dokument w założeniu dotyczyć ma głównie kwestii związanych z żywnością i jej dystrybucją, w zakres jego postulatów wpleciono również odniesienia do kontrowersyjnych praw reprodukcyjnych oraz zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Jak wskazuje paragraf 15: „zobowiązujemy się zapewnić do roku 2030 powszechny dostęp do usług ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji, oraz włączenia zdrowia reprodukcyjnego do krajowych strategii i programów
zdrowia, a także do zapewnienia powszechnego dostępu do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjnych zgodnie z „Programem działania Międzynarodowej konferencji w sprawie ludności i rozwoju”, Pekińską Platformą Działania oraz dokumentami końcowymi z kolejnych konferencji”. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie stanowiska polskiego rządu w sprawie dokumentu końcowego 53. sesji Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju noszącego tytuł roboczy: „Projekt oświadczenia w sprawie ludności, bezpieczeństwa żywnościowego, wyżywienia i zrównoważonego rozwoju w kontekście epidemii koronawirusa w 2019 (COVID-19).

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia