Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do Prezesa Rady Ministrów

Do mojego Biura Senatorskiego zwracają się mieszkańcy za pośrednictwem swoich przedstawicieli w samorządach lokalnych zaniepokojeni dużą liczbą stawianych w pobliżu siedzib ludzkich stacji bazowych telefonii komórkowych. Wiele samorządów otrzymuje petycje dotyczące lokowania wyżej wymienionych urządzeń w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych i miejsc wypoczynku mieszkańców. W petycjach są przywoływane opinie naukowe co do szkodliwości promieniowania z tych urządzeń. W tej mierze w obiegu publicznym funkcjonują podzielone zdania co do oceny zagrożenia ze strony tych inwestycji. Duży opór budzi też krótki termin regulacji obligujący do podjęcia robót w ciągu trzech dni.
W związku z tym, że problem nie jest jednostkowy i może budzić protesty społeczne proszę o informację, czy jest przewidywana zmiana przepisów oddalająca lokowanie stacji bazowych telefonii komórkowych od zabudowań mieszkalnych i miejsc wypoczynku (parków, ogródków działkowych etc.).

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia