Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Specjalna uchwała Senatu ws. mediów publicznych

Senat
Senat / Źródło: PAP / Wojciech Olkuśnik

Dodano dzisiaj 07:022 25 31 1845″Okres wyborów zawsze jest najważniejszym testem stanu państwa. Kampanię wyborczą w mediach publicznych musi cechować obiektywizm i szacunek dla zapisów konstytucyjnych i ustawowych” – podkreślił Senat w przyjętej minionej nocy uchwale.

W przyjętej uchwale ws. roli mediów publicznych w wyborach prezydenta RP, Senat wezwał Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Radę Mediów Narodowych, kierownictwo Telewizji Polskiej i Polskiego Radia do zapewnienia obiektywizmu, równości i rzetelności w prezentowaniu kandydatów w wyborach prezydenckich. W dokumencie wskazano na konieczność przestrzegania zasad i wartości uniwersalnych, wynikających z konstytucji i norm ogólnie przyjętych w państwach demokratycznych i ugruntowanej w systemie demokratycznym pozycji wolnych mediów, a także zasad rzetelnego dziennikarstwa.

„Senat RP oczekuje i wzywa instytucje państwa do szacunku dla wszystkich wyborców bez względu na ich poglądy oraz do respektu dla praw obywatelskich, a zwłaszcza dbałości o prawdziwość przekazów mediów publicznych. Okres wyborów zawsze jest najważniejszym testem stanu państwa. Kampanię wyborczą w mediach publicznych musi cechować obiektywizm i szacunek dla zapisów konstytucyjnych i ustawowych” – czytamy w uchwale Senatu.

O odrzucenie projektu uchwały wnioskował Aleksander Szwed. Senator Prawa i Sprawiedliwości określił dokument jako „polityczny” i „tendencyjny”. Jego zdanie podzielił inny senator partii rządzącej – Jan Maria Jackowski, który ocenił, że uchwała ma charakter propagandowo-polityczny, a nie merytoryczny. „Wydaje się, że jest takim aktem bezsilności Senatu. Staje on na pozycji recenzenta” – ocenił, wskazując że Senat ma inicjatywę ustawodawczą, więc może podjąć prace nad stosowną ustawą dot. funkcjonowania mediów publicznych.

Źródło: dorzeczy.pl