Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Senat wzywa media publiczne do zapewnienia obiektywizmu przed wyborami

Uczestnicy debaty  prezydenckiej w TVP

Uczestnicy debaty prezydenckiej w TVPźródło: PAP
autor zdjęcia: Paweł Supernak

Połączone komisje senackie: kultury i środków przekazu oraz ustawodawcza pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały ws. roli mediów publicznych w wyborach prezydenta RP. Senat wzywa w uchwale m.in. TVP i Polskie Radio do zapewnienia pełnego obiektywizmu oraz rzetelności w prezentowaniu kandydatów w wyborach

We wtorek na połączonym posiedzeniu senackich Komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały autorstwa senatorów opozycji w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Najpierw w głosowaniu senatorowie nie zgodzili się na odrzucenie projektu uchwały. Wniosek o odrzucenie projektu poparło 14 senatorów, przeciw było 16. Następnie komisje głosowały nad przyjęciem projektu uchwały. Za projektem opowiedziało się 16 senatorów, przeciw było 14.Reklama

Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Barbara Zdrojewska (KO) powiedziała PAP, że „projekt został przyjęty po dość merytorycznej i spokojnej dyskusji, natomiast oczywiście z wyraźną polityczną polaryzacją stanowisk”. Jak mówiła, „polaryzacja dotyczyła m.in. oceny jakości mediów publicznych w Polsce”.

Przekazała także, że komisje przyjęły wniosek o tym, że będą „przymierzać się do prac legislacyjnych, które poprawią sytuację w mediach”. „Pierwsza rzecz, którą się zajmiemy to będzie realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. Wtedy TK stwierdził, że ustawa z 30 grudnia 2015 r., o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tzw. +mała nowelizacja+, jest niekonstytucyjna. W związku z tym, my musimy zająć się tym wyrokiem i poprawić tę ustawę” – dodała.

Senator Jan Maria Jackowski (PiS) powiedział PAP, że traktuje uchwałę jako „inicjatywę propagandowo-polityczną”. „Inicjatywę, która powstała bez oparcia o materiał źródłowy, którym mógłby być na przykład Monitoring z KRRiT na temat chociażby podziału czasów antenowych między opozycję a obóz rządzący” – wskazał Jackowski. Zaznaczył, że „nawet nie wystąpiono o takie materiały, a napisano projekt uchwały”.

Ocenił, że uchwała jest wyrazem „pewnej politycznej bezradności Senatu”. „Jesteśmy izbą mającą inicjatywę ustawodawczą. Jeżeli w jakimś zakresie większość senacka by uznała, że nie podoba się jej jakieś rozwiązanie dot. ustroju mediów publicznych czy sposobu działania mediów publicznych, to jest możliwość wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą, natomiast nie jest rolą Senatu pisanie recenzji i to takich nieopartych o żaden materiał, emocjonalnych i sformułowań stricte publicystycznych, propagandowo-politycznych, a nie jakiś merytorycznych, pogłębionych analiz” – zwrócił uwagę Jackowski. Dodał, że „głosował przeciwko tej uchwale”.

Projekt uchwały Senatu głosi, że „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pomny gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność, wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Radę Mediów Narodowych oraz kierownictwo Telewizji Polskiej SA oraz Polskiego Radia SA do zapewnienia pełnego obiektywizmu, równości oraz rzetelności w prezentowaniu kandydatów w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jak napisano w projekcie „obywatele, poprzez regulowane ustawami daniny abonamentowe i z budżetu państwa, zapewniają mediom publicznym uprzywilejowaną pozycję na pluralistycznym rynku mediów elektronicznych”. „Jednocześnie pozycja ta, poprzez sposób powoływania władz KRRiT, RMN, a także spółek telewizyjnej i radiowej, sprzyja upolitycznieniu i podporządkowaniu mediów publicznych władzy politycznej” – dodano.

Oceniono, że „w wolnej Polsce, pomimo wielu prób, nie udało się wprowadzić modelu zapewniającego publicznym mediom pełną niezależność i ochronę standardów dziennikarstwa, zwłaszcza w segmencie informacji i publicystyki”. „Istnieją jednak zasady i wartości uniwersalne, wynikające z konstytucji i norm ogólnie przyjętych, właściwych państwom demokratycznym i ugruntowanej w systemie demokratycznym pozycji wolnych mediów. I owych zasad należy przestrzegać” – wskazano w projekcie uchwały.

Dodano, że „w ostatnich latach uczyniono z mediów partyjne narzędzie propagandy”. „Nie respektuje się zasad rzetelnego dziennikarstwa. Brakuje różnorodności spojrzeń i ocen bieżących wydarzeń. Atakowane są osoby i grupy społeczne, przekazy informacyjne mają wartościujący charakter, sprzyjający wyłącznie jednej opcji. Kultura, z najwybitniejszymi postaciami i dziełami, zepchnięta została na margines” – podkreślono.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje i wzywa instytucje państwa do poszanowania wszystkich wyborców bez względu na ich poglądy oraz respektowania praw obywatelskich, a zwłaszcza dbałości o prawdziwość przekazów mediów publicznych. Okres wyborów zawsze jest najważniejszym testem stanu państwa. Kampanię wyborczą w mediach publicznych musi cechować obiektywizm i szacunek dla zapisów konstytucyjnych i ustawowych” – głosi projekt uchwały.

Źródło: gazetaprawna.pl