Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do ministra obrony narodowej

W związku z toczącymi się procedurami i uzgodnieniami miedzy Polską a Stanami Zjednoczonymi
mającymi na celu wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zwracam się o informację,
czy rozważane jest wykorzystanie infrastruktury wojskowej, w tym budynków koszar w Ciechanowie
na potrzeby wojsk amerykańskich.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia