Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Dworek W Koźniewie uratowany

Szanowny Panie Senatorze.

Dziękując za SKUTECZNE poparcie wniosku Gminy Sońsk w/s rewitalizacji Dworu Modrzewiowego w Koźniewie Wlk. /dostaliśmy po odwołaniu z MKiDN 180.000 na najpilniejsze prace zabezpieczające i staramy się o środki na prawdziwy remont jaki był zalecany 25 lat temu/, proszę Pana Senatora o wskazanie, co możemy jako społeczność lokalna zrobić dla pilnego otrzymania środków z MSiT na boisko w Gąsocinie wg załączonego wniosku (wniosku ponowionego, gdyż w roku ubiegłym nie dostaliśmy). Stan tego, co ma spełniać funkcje boiska – na załączonym zdjęciu.