Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do Prezesa Rady Ministrów

Centralny Port Komunikacyjny i sieć połączeń do niego biegnących to bardzo potrzebna i oczekiwana przez Polaków inwestycja. U podstaw jej zaprojektowania legło założenie stworzenia połączeń lotniczych i kolejowych regionów naszego kraju w jeden organizm komunikacyjny służący mieszkańcom. Niestety, podczas prac projektowych przebiegu przyszłych linii kolejowych nastąpiły rozstrzygnięcia naruszające w znacznym stopniu dotychczasową infrastrukturę miejscowości i terenów ochrony przyrody. Szczególnie zaniepokojeni są mieszkańcy Krakowa i okolicznych miejscowości. Plan przebiegu linii do CPK koliduje m.in. z budową linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej oraz z planowaną Trasą Wolbromską, inwestycjami zaplanowanymi i zakontraktowanymi. Przeciw planowanym liniom protestują też mieszkańcy części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, podkreślający, że linia przetnie park krajobrazowy Dolinki Krakowskie z Jaskinią Nietoperzową, Dolinę Będowską i Dolinę Kluczowody, tuż obok Ojcowskiego Parku Narodowego. Zwracają też uwagę na brak – jak to oceniają- woli dialogu ze społecznościami lokalnymi, co jest odbierane jako arogancja władzy. W związku z bardzo licznymi protestami ( co najmniej kilkanaście tysięcy podpisów pod listami protestacyjnymi) proszę o informację, czy dalsze prace projektowe będą prowadzone z uwzględnieniem postulatów mieszkańców tego regionu Polski, mając na celu zachowanie obszarów cennych przyrodniczo.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia