Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do Ministra Edukacji Narodowej

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się przedstawiciele samorządu podnosząc problem finansowania oświaty w gminach. Moi rozmówcy zwrócili uwagę na niedostateczne środki z centralnego budżetu na obsługę szkolnictwa podstawowego. Samorządowcy przedstawili szereg propozycji zmian, jednym z najczęściej stawianych postulatów była diametralna zmiana struktury przepływu strumienia pieniędzy na oświatę. Wskazano na najbardziej optymalne rozwiązanie według moich rozmówców, czyli przeniesienie ciężaru kosztów osobowych na rzecz ministerstwa zaś utrzymanie budynków i całej infrastruktury po stronie kosztów samorządu. W związku z tym, że podczas spotkań w moim okręgu wyborczym temat finansowania jest bardzo często poruszanym, proszę o informację, czy są prowadzone prace nad zmianami w tym zakresie.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia