Opublikowano w kategorii: Aktualności

W Gminie Regimin Otwarto Klub Seniora

7 lutego w Lekowie Gm. Regimin miała miejsce miła uroczystość otwarcia Klubu Seniora. Dzięki zaangażowaniu wójta Gminy Regimin Marioli Kołakowskiej seniorzy od tej pory będą mieli do dyspozycji odnowiony lokal, stanowiący miejsce spotkań i tworzenia lokalnych przedsięwzięć i inicjatyw starszego pokolenia mieszkańców gminy.

W otwarciu Klubu Seniora wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski wraz z poseł Anną Cicholską. Obecni byli przedstawiciele samorządu i administracji państwowej. W uroczystości wzięli udział księża z parafii Lekowo i Diecezji Płockiej.

Licznie przybyli mieszkańcy gm. Regimin.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie wójt Gminy Regimin Marioli Kołakowskiej, która po przywitaniu przybyłych złożyła podziękowania na ręce ks. Franciszka Tuszyńskiego proboszcza parafii Lekowo, który w porozumieniu z władzami Kurii Płockiej przekazał budynek parafialny na adaptację pod potrzeby powstałego Klubu Seniora. Pani wójt w swoim wystąpieniu podkreśliła udział wielu osób zaangażowanych w tworzeniu tej tak potrzebnej lokalnej społeczności placówki.

Podczas ceremonii otwarcia głos zabrał senator Jan Maria Jackowski, który w swoim słowie podziękował władzom gminy i stronie duchownej za stworzenie Klubu Seniora. Jak podkreślił, Klub Seniora to bardzo potrzebna placówka, która będzie nie tylko miejscem spotkań ale też spowoduje większą aktywność seniorów. To w Klubie Seniora mieszkańcy gminy będą mieli okazję realizować swoje pasje, spotykać się z przedstawicielami świata nauki, polityki i rozrywki. Na zakończenie wystąpienia senator Jackowski zaproponował seniorom odwiedziny Senatu RP-miejsca tworzenia ustaw.

Nastąpiła ceremonia przecięcia szarfy symbolizującej otwarcie Klubu Seniora.

Podczas uroczystości uczestnikom został zaprezentowany program artystyczny w wykonaniu uczniów szkół z Regimina.