Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Ze względu na coraz większe natężenie ruchu długodystansowego i tranzytowego przebiegającego przez miasto Przasnysz budowa obwodnicy staje się nieuniknioną koniecznością. Dzięki obwodnicy transport ciężarowy zostanie przeniesiony z dala od centrum miasta i przylegających do niego dróg, co nie tylko wpłynie na poprawę bezpieczeństwa drogowego w mieście i ograniczenie korków, ale także poprawi komfort życia mieszkańców miasta poprzez znaczne ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i obniżenie poziomu hałasu. Budowa obwodnicy i wyprowadzenie ruchu długodystansowego i tranzytowego z miasta umożliwi również łatwiejszy dostęp do centrum Przasnysza turystom oraz osobom dojeżdżającym do stolicy powiatu w celach zarobkowych. Przez Przasnysz przebiega jedna z głównych dróg krajowych, nr 57, łącząca tereny Mazowsza z Warmią i Mazurami. Powyższy odcinek drogi, zwłaszcza w okresie wakacyjnych i weekendowych wyjazdów, jest nadmiernie eksploatowany, co nie tylko jest uciążliwe dla mieszkańców Przasnysza, ale przede wszystkim stwarza realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego na ww. trasie. Wybudowanie obwodnicy Przasnysza z uwzględnieniem drogi krajowej nr 57 skróci czas przejazdu w ruchu długodystansowym i tranzytowym przez powiat przasnyski, poprawi komfort życia mieszkańców powiatu, a przede wszystkim zdecydowanie podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z powyższym proszę o wpisanie obwodnicy Przasnysza w rządowy plan budowy stu obwodnic.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia