Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do Ministra Edukacji Narodowej

Zwracam się z prośbą o stanowisko Ministerstwa w sprawie jednego z pytań w teście wielokrotnego wyboru organizowanego przez fundację COPTIOSH jako etap szkolny IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie 2018/2019. W pytaniu 29 czytamy, a jest to test wielokrotnego wyboru:
Do ideologii totalitarnych zaliczamy:
a/ faszyzm b/ komunizm c/ nazizm d/ pisizm

Jan Maria Jackowski