Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Plany senackiej komisji kultury: sytuacja w POLIN, ustawa medialna, status twórcy

Informacja ministra kultury nt. sytuacji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ustawa medialna, status twórcy, a także plany legislacyjne MKiDN – to propozycje tematów, którymi w najbliższych miesiącach mają zająć się członkowie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.


W środę odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu – jej członkowie zaproponowali tematy, którymi komisja powinna zająć się w pierwszym półroczu 2020 roku.

Przewodnicząca komisji Barbara Zdrojewska (KO) wskazała, że na pierwsze posiedzenie komisji powinien zostać zaproszony minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i przedstawić plany legislacyjne na najbliższą kadencję.

Wśród propozycji przedstawionych przez nią pojawił się temat „problemów i perspektyw polskiej kinematografii”. Jak mówiła, „tak się złożyło, że przez poprzednie cztery lata komisji nie udało tego tematu omówić”. Druga propozycja Zdrojewskiej odnosi się do obecnej sytuacji, ale też przyszłości instytucji współprowadzonych przez ministra kultury wraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zaproponowała także „wizytę studyjną” w Krakowie, w tym m.in. zwiedzanie Muzeum Książąt Czartoryskich, którego otwarcie jest zaplanowane na 19 grudnia, a przy okazji rozszerzenie tej wizyty o dodatkowe punkty.

Marszałek senior Senatu Barbara Borys-Damięcka (KO) zaproponowała, żeby komisja zajęła się sytuacją w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i brakiem powołania na stanowisko dyrektora dla wybranego w konkursie prof. Dariusza Stoli. „Moja propozycja jest następująca, że powinniśmy zaprosić pana ministra Glińskiego na posiedzenie naszej komisji kultury, żeby wreszcie, jednoznacznie się określił, na czym polega ta zwłoka, dlaczego tak długo to trwa, dlaczego osoba, która wygrała konkurs nie jest już dawno mianowana i nie pełni swoich obowiązków” – powiedziała senator Borys-Damięcka.

Wskazała także, że komisja powinna nawiązać współpracę z Instytutem Bronisława Komorowskiego ws. mediów.

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO) przedstawił dwie propozycje tematów – posiedzenie komisji na temat „aktywności Telewizji Publicznej w ostatnich wyborach parlamentarnych” oraz „spraw Europejskiego Centrum Solidarności i zamiarów ministra kultury co do tej instytucji”.

Zwrócił uwagę także, że komisja powinna zająć się kwestią międzynarodowej współpracy w dziedzinie kultury, np. między Polską i Rosją. „Te stosunki polsko-rosyjskie są złe i jedną z płaszczyzn, na której trzeba współpracować mimo tych stosunków, jest współpraca kulturalna. Chciałem się zorientować, w jakim zakresie ta współpraca funkcjonuje, czy ona w ogóle funkcjonuje” – wyjaśnił.

Jan Maria Jackowski (PiS) wskazał, że komisji powinna zająć się omówieniem tematu statusu twórcy oraz wysłuchać informacji ministra kultury na ten temat.

Senator KO Jerzy Fedorowicz ocenił, że „potrzebna jest ustawa dotycząca muzealnictwa” oraz, że należy zapytać ministra kultury o to, „jak wygląda sytuacja z ustawą medialną, którą miał przygotować wiceminister kultury Paweł Lewandowski”.

W trakcie posiedzenia komisji wybrano także zastępców przewodniczącej komisji. Zostali nimi: Jerzy Fedorowicz (KO), Grzegorz Czelej (PiS) i Jan Maria Jackowski (PiS).

Źródło: portalsamorzadowy.pl