Opublikowano w kategorii: Aktualności

Czym Była Ludowa Szkoła Rolnicza w Sokołówku – Konferencja Popularnonaukowa

Mija jubileusz 110. rocznicy powstania w Sokołówku pod Ciechanowem Ludowej Szkoły Rolniczej. Szkoła w Sokołówku mogła powstać dzięki fundacji właściciela majątku Sokołówko, którym był w drugiej połowie XIX wieku Tomasz Klonowski, ziemianin o szlacheckich korzeniach. Umierając w 1899 roku zapisał on cały 438 morgowy majątek na rzecz szkoły rolniczej dla młodzieży wiejskiej. Tomasz Klonowski był pierwszym na Mazowszu Północnym ziemianinem, który przekazał społeczeństwu w 1899 roku tak duży majątek, w którym miała powstać ludowa szkoła rolnicza, dla dzieci wiejskich.
Klonowscy byli małżeństwem bezdzietnym. Fakt ten w dużej mierze zaważył na losach Sokołówka. Państwo Klonowscy postanowili przeznaczyć cały swój majątek ziemski na utworzenie w nim szkoły dla dzieci wiejskich, wywodzących się z chłopskich rodzin. Zadaniem szkoły, miało być wykształcenie młodzieży, która pozostanie na wsi, ale będzie gospodarować inaczej niż ich ojcowie.

Na kuratora zapisu Tomasz Klonowski wyznaczył dr Franciszka Rajkowskiego, który z właściwą sobie charyzmą i zapałem podjął się tego trudnego zadania zorganizowania i wybudowania szkoły.

II wojna światowa niestety położyła kres istnienia tej placówki oświatowej.

Pamięć o szkole i fundatorach tej rolniczej placówki edukacyjnej pielęgnuje powstałe w 2014 roku Stowarzyszenie „Sokołówek” im. Tomasza Klonowskiego. Członkowie stowarzyszenia wraz z prezes stowarzyszenia Marią Klonowską podejmują wiele inicjatyw służących przywracaniu pamięci o Ludowej Szkole Rolniczej i jej twórcach. Stowarzyszenie zabiega o przejęcie pod zarząd terenu na którym znajdowały się budynki szkoły aby stworzyć miejsce pamięci. W tych działaniach wielokrotnie wsparcia udzielał senator RP Jan Maria Jackowski.

Wielostronne działania zakończyły się skromnym sukcesem, odsłonięto tablicę pamiątkową.

W sobotnie południe 23 listopada w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie odbyła się konferencja popularnonaukowa w 110. rocznicę powstania Ludowej Szkoły Rolniczej w Sokołówku. W konferencji wzięło udział szerokie grono przedstawicieli samorządu, instytucji regionalistycznych i sympatyków stowarzyszenia. Senatora RP Jana Marię Jackowskiego reprezentował dyr. Biura Senatorskiego Robert Kuciński. Podczas konferencji zostały wygłoszone referaty opisujące fundatorów szkoły ludowej i początki oraz działalność placówki na przestrzeni wszystkich lat jej istnienia. Piękną oprawę konferencji stanowiły występy ludowego zespołu artystycznego.