Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Już niebawem nowe ciągi komunikacyjne na Północnym Mazowszu

21 listopada senator RP Jan Maria Jackowski wraz ze starostą przasnyskim Krzysztofem Bieńkowskim spotkali się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z z-cą Dyrektora Oddziału GDKiA ds. Zarządzania Drogami i Mostami Leszkiem Sekulskim.

Podczas roboczego spotkania omówiono koncepcję powstania obwodnicy Przasnysza. To bardzo ważna i potrzebna inwestycja drogowa w znaczący sposób udrożni ruch pojazdów w kierunku Warszawy i do rejonu Mazur. W trakcie rozmowy poruszono temat budowy drogi E-7, na odcinku Płońsk-Napierki. Przedstawiciel GDKiA przedstawił harmonogram robót na tym jednym z najważniejszych szlaków drogowych w kraju. Zakończenie robót i oddanie w użytkowanie dwupasmowej jezdni, pozwoli płynnie pokonanie drogi z Gdańska do Warszawy. W trakcie rozmowy senator Jackowski nawiązał do swoich oświadczeń (interpelacji) dotyczących newralgicznych miejsc w ruchu drogowym na terenie okręgu wyborczego. Omówiono przygotowania i zaplanowane prace przez GDKiA we wskazanych lokalizacjach. Spotkanie odbyło się w rzeczowej atmosferze, przynosząc informacje na temat realizowanych i oczekiwanych inwestycji na terenie Północnego Mazowsza.