Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny

W nowej kadencji parlamentu Zespół na rzecz Życia i Rodziny podjął pracę w nowym składzie. Podczas obrad zespołu ukonstytuowało się prezydium zespołu. Przewodniczącym został poseł PiS Wróblewski Bartłomiej. Wiceprzewodniczącym zespołu został senator Ziemi Ciechanowskiej Jan Maria Jackowski PiS. Pozostali przewodniczący to poseł PiS Anna Maria Siarkowska, poseł PiS Teresa Glenc i poseł PiS Piotr Uściński.

Parlamentarzyści w ramach zespołu będą się zajmować m.in. kwestiami ochrony życia nienarodzonych w kontekście obowiązujących rozwiązań prawnych, w tym analizować z Ministerstwem Zdrowia przypadki dokonywania aborcji w Polsce. Zespół chce też pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi ochrony życia, jakie będą pojawiały się w parlamencie. W planach jest także współpraca ze społecznymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony życia oraz propagowanie wśród parlamentarzystów idei ochrony życia.

Tutaj cały skład: Parlament