Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Pamięci Oddziału Edwarda Dobrzyńskiego „Orzyca”

Północne Mazowsze w latach czterdziestych i pięćdziesiątych dwudziestego wieku było areną oporu i walki podziemia niepodległościowego przeciwko narzuconym Polsce komunistycznym ciemiężcom. Począwszy od demokratycznych zmian w 1989 roku przywracana jest pamięć o bohaterach tamtych lat. Dzięki zaangażowaniu patriotów, nierzadko przedstawicieli samorządu podejmowane są inicjatywy upamiętnienia ofiar komunistycznego terroru. Tak było też w przypadku przywrócenia z mroków pamięci tragicznych wydarzeń z 1949 roku, kiedy zagony wojsk KBW i milicji urządziły obławę na żołnierzy podziemia niepodległościowego w m. Gostkowo pod Przasnyszem. Dzięki staraniom wójt Gminy Przasnysz Grażyny Wróblewskiej, starosty przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego i Fundacji SCALAM został ufundowany i odsłonięty pomnik ku czci poległych żołnierzy oddziału „Orzyca”.

W uroczystości wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski wraz z przedstawicielami samorządu wójtem Gminy Przasnysz Grażyną Wróblewską i starostą przasnyskim Krzysztofem Bieńkowskim oraz kierownikiem delegatury UW Robertem Kochańskim.

W podniosłej ceremonii odsłonięcia pomnika uczestniczyły licznie rodziny pomordowanych przez komunistycznych oprawców żołnierzy. Przybyło też wielu mieszkańców z okolic.

Uroczystości rozpoczęło wystąpienie wójt Grażyny Wróblewskiej, która powitała przybyłych. Pani wójt w pięknym przemówieniu przedstawiła historię tragicznych wydarzeń sprzed siedemdziesięciu lat. To tu opodal Gostkowa w marcu 1949 roku miało dojść do spotkania trzech dowódców oddziałów Żołnierzy Wyklętych operujących na Mazowszu, min. Edwarda Dobrzyńskiego „Orzyca” i Mieczysława Dziemieszkiewicza ” Roja”. Niestety dzięki siatce konfidentów UB doszło do zdrady i aparat terroru uruchomił obławę na dowódców i ich żołnierzy. Okolicę otoczył pierścień wojsk KBW i milicji złożony z ponad 900 funkcjonariuszy. Wywiązała się nierówna walka naprzeciw setkom otaczających stanęło siedmiu żołnierzy „Orzyca” wszyscy polegli razem ze swym dowódcą, ginąc w płomieniach podpalonych zabudowań.

Po wystąpieniu wójt nastąpiła ceremonia odsłonięcia pomnika której wspólnie dokonali samorządowcy i senator Jackowski oraz przedstawiciele rodzin żołnierzy.

Pomnik poświęcił proboszcz parafii Bogate ks. Cezary Olzacki.

Zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalono znicze.